Wyniki wyszukiwania dla "ef-model-first"

3 odpowiedź

Najpierw model Entity Framework 5 - Gdzie zniknął IDisposable?

W modelu Entity Framework 5 najpierw pojawiają się pewne zmiany z powodu sposobu generowania plików klas (brak konieczności generowania kodu, ale szablony T4...

2 odpowiedź

Korzystanie z narzędzia migracji EF4 z podejściem model-first

Narzędzie migracji EF wydaje się całkiem niezłe podczas używania kodu w pierwszej kolejności.Oparte naten wpis na blogu, Próbowałem go ustawić w moim projekc...

2 odpowiedź

Migracja z wykorzystaniem pierwszego podejścia modelowego w ramach encji

Skonfigurowałem system, w którym zastosowałem pierwsze podejście do modelu, ponieważ miało to dla mnie bardziej logiczny sens. Teraz, gdy nawet mam pewne zmi...

2 odpowiedź

EntitySet System.InvalidOperationException - „typ encji nie jest częścią modelu dla bieżącego kontekstu”

Podobne pytaniaJednostka typu <nazwa klasy> nie jest częścią modelu dla bieżącego kontekstu -i-EF 4.1 Kod Pierwszy błąd - typ jednostki SomeType nie je...

1 odpowiedź

Najpierw dodaj dokumentację do wygenerowanego kodu w modelu szkieletowym encji

1 odpowiedź

Uzyskaj aspekty obiektu i inne metadane w czasie wykonywania

Mam aplikację .NET 4.0 WinForms i używam Entity Framework 5 z Model First Approach. W VS EF Designer stworzyłem kilkanaście obiektów z wieloma skalarnymi wła...