Wyniki wyszukiwania dla "scons"

3 odpowiedź

Zapobiegaj szukaniu przez SCons standardowych narzędzi

3 odpowiedź

Scons. Idź rekurencyjnie z Globem

Używam scons przez kilka dni i trochę zmieszany. Dlaczego nie ma wbudowanych narzędzi do budowania źródeł rekurencyjnie, począwszy od danego roota? Pozwólcie...

2 odpowiedź

Jak powiedzieć scons, aby używał MinGW zamiast MSVC

Próbuję zbudować port zxing C ++ w systemie Windows, ale scons kończy się niepowodzeniem:

7 odpowiedzi

Czy jest możliwe automatyczne generowanie projektów Xcode?

Proste pytanie. Czy są jakieś narzędzia do generowania projektów Xcode z wiersza poleceń? Używamy SCons do budowania naszej wieloplatformowej aplikacji, ale ...

2 odpowiedź

ValueError: invalid x escape:

3 odpowiedź

Dlaczego SCons VariantDir () nie umieszcza danych wyjściowych w podanym katalogu?

Myślę o użyciuSCons na nowy projekt. Wygląda naprawdę dobrze, chociaż znajduję

1 odpowiedź

Kod źródłowy skompilowany z repozytorium () nie jest umieszczany w katalogu wariantów dla projektu Hierarchical SCons

Mam projekt hierarchiczny, który używa kodu źródłowego ze wspólnego katalogu systemowego, dla którego używam SCons

1 odpowiedź

Jak powiedzieć scons, aby używał standardu C ++ 11

Nie mogę znaleźć sposobu, aby powiedzieć scons, aby zaakceptował standard c ++ 11:plik SConstruct:

1 odpowiedź

SCons- *** Nie znaleziono pliku SConstruct