Wyniki wyszukiwania dla "dropbox"

1 odpowiedź

Dropbox iOS SDK zawsze zwraca „TAK” dla isLinked:

Używam zestawu SDK Dropbox SDK i chcę sprawdzić, czy moja aplikacja jest już powiązana z kontem Dropbox. Ja również:

1 odpowiedź

Pobieranie adresu URL pliku z pliku dropbox za pomocą interfejsu dropbox api

Muszę pobrać listę plików z folderu niepublicznego w Dropbox. Następnie muszę uzyskać adres URL dla każdego pliku, aby umożliwić mi dostęp do niego przez htt...

2 odpowiedź

jak przesłać plik do Dropbox przez Delphi 7?

Próbuję przesłać plik do Dropbox.Używam dropbox apihttps://www.dropbox.com/developers/reference/api#files-POST

3 odpowiedź

Pobierz plik z Dropbox z JavaScript

mamMam stronę internetową, próbowałem udostępnić klientowi usługę, aby móc pobrać z Dropbox plik. Dla uproszczenia rozwoju używamWybór Dropbox. W tym celu wł...

3 odpowiedź

Jak synchronizować mój tekst Sublime 3 Ustawienia za pomocą Dropbox?

1 odpowiedź

Używanie Dropbox jako katalogu roboczego git na wielu komputerach - commity nie synchronizują się idealnie

Po pierwsze, chciałbym podkreślić, że to pytanie NIE dotyczy hostowania mojego centralnego repo w Dropbox i że jestem całkiem nowy w używaniu git. Żadne z in...

2 odpowiedź

Błąd NSURLErrorDomain -1021

Rozwijam aplikację, w której zintegrowałem Dropbox. Logowanie zostało wykonane poprawnie, a także jestem w stanie utworzyć folder w DropBox. Ale kiedy próbuj...

2 odpowiedź

jQuery Convert Select do przycisków radiowych?

2 odpowiedź

Jak zachować synchronizację instalacji Eclipse między wieloma platformami za pomocą Dropbox?

Konfigurowanie Eclipse na każdej maszynie to prawdziwy ból głowy i chcę, aby pliki Eclipse i konfiguracja były synchronizowane między kilkoma komputerami.Chc...

1 odpowiedź

Git i Dropbox - lokalne repo

Przeczytałem wiele wątków i obejrzałem wiele filmów na temat łączenia funkcji Dropbox i Git. Jednym z takich wątków jest:Efektywne używanie Git i Dropbox?Oto...