Wyniki wyszukiwania dla "gcc"

2 odpowiedź

Błąd w implementacji GCC pól bitowych

Pracując w C11, następująca struktura:

1 odpowiedź

Czy istnieje sposób na pełną emulację thread_local za pomocą __thread GCC?

Standard C ++ 11 zawiera nowy dodatek - specyfikator thread_local - który sprawia, że ​​zmienne statyczne są wątkowo-lokalne. Standardowy thread_local obsług...

3 odpowiedź

Kompilowanie wielu plików C za pomocą gcc

Mam dwa pliki,

1 odpowiedź

Kolejność oceny elementów w inicjalizacji listy

winny temat, @Dietmar podał to rozwiązanie:

2 odpowiedź

Niespójne użycie kwalifikatora const między deklaracją a definicją

5 odpowiedzi

Zakres bibliotek C w C ++ - <X.h> vs <cX>

3 odpowiedź

Po włączeniu C ++ 11 za pomocą stdlibc ++ 4.7, usuń błąd, podczas gdy gcc dobrze się kompiluje

4 odpowiedź

Czy można wyłączyć obsługę boolowskiego operatora „i” / „lub” w gcc?

2 odpowiedź

Jak dołączyć plik nagłówkowy przez makefile

1 odpowiedź

Jak uniemożliwić cytowanemu włączenie wyszukiwania w katalogu bieżącego pliku źródłowego?

gcc zapewnia