Wyniki wyszukiwania dla "vdproj"

2 odpowiedź

Przekazywanie REINSTALLMODE do pliku MSI

4 odpowiedź

Jak przekonwertować plik vdproj do formatu WiX?

2 odpowiedź

Czy możemy poinstruować Instalatora Visual Studio, aby zachować istniejące pliki do ponownej instalacji?