Wyniki wyszukiwania dla "excel-2010"

4 odpowiedź

Jak wybrać wyraźną zawartość tabeli bez niszczenia stołu?

4 odpowiedź

Data dla poprzedniego poniedziałku Excel

Dzisiaj jest 27.02.2013, czyli Wensday. Potrzebuję formuły, która zwróci mi datę poprzedniego poniedziałku. Która byłaby (02/17/2013)Muszę więc użyć nazwy pl...

3 odpowiedź

org.apache.poi.openxml4j.exceptions.OpenXML4JRuntimeException: nie można zapisać

13 odpowiedzi

Instrukcja IF: jak pozostawić pustą komórkę, jeśli warunek jest fałszywy („” nie działa)

Chciałbym napisać instrukcję IF, gdzie komórka jest pusta, jeśli warunek jest FAŁSZ. Należy pamiętać, że jeśli w C1 wprowadzono następujący wzór (dla których...

4 odpowiedź

Chroń arkusz programu Excel do odczytu, ale włącz odświeżanie danych zewnętrznych

1 odpowiedź

Nieprawidłowa wartość podczas liczenia komórek w różnych wersjach programu Excel

2 odpowiedź

Jak wrócić lub ponownie wyświetlić formularz użytkownika po jego ukryciu?

Mam ten kod w jednym przycisku polecenia w UserForm2:

1 odpowiedź

Przeczytaj plik Excela w pliku Excel 2010, ignorując puste komórki

Mam problem, podczas gdy aplikacja Java odczytuje rozszerzenie pliku .xlsx w programie Excel. Aplikacja działa normalnie, ale w skoroszycie znajduje się wiel...

1 odpowiedź

Jak scalić komórki na podstawie podobnych wartości - Excel 2010

Mam problem z łączeniem komórek w Excelu w oparciu o podobne wartości dla jednej kolumny - chciałbym zachować inne dane kolumn - zobaczmy kilka zrzutów ekran...

6 odpowiedzi

Otwórz plik Excel z witryny SharePoint

Próbuję otworzyć plik Excel z SharePoint przy użyciu VBA. Ponieważ plik, którego szukam, może się różnić za każdym razem, gdy uruchamiam makro, chcę mieć moż...