Wyniki wyszukiwania dla "jvm"

6 odpowiedzi

Możliwe przyczyny Java VM EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION?

Kiedy VM Java ulega awarii z EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION i tworzy plik hs_err_pidXXX.log, co to oznacza? Sam błąd jest w zasadzie wyjątkiem od wskaźnika puste...

2 odpowiedź

Jak dodać nową walutę do java.util.Currency dla istniejącego kodu kraju w Javie 7?

Na przykład chińska waluta ma

8 odpowiedzi

JavaFX przestaje otwierać URL w WebView - zamiast tego otwórz przeglądarkę

Wbudowana przeglądarka WebView, której używam, wymaga specjalnej obsługi określonych adresów URL, aby otworzyć je w rodzimej domyślnej przeglądarce zamiast W...

2 odpowiedź

Czy można określić, gdzie są zrzuty awaryjne JVM?

Mamy aplikację komputerową używającą JNI, która czasami powoduje awarię maszyny JVM. Na szczęście JVM produkuje

8 odpowiedzi

Wstawianie w Javie

W C ++ mogę zadeklarować metodę „inline”, a kompilator prawdopodobnie ją wbuduje. O ile mi wiadomo, w Javie nie ma takiego słowa kluczowego.Inlinowanie odbyw...

2 odpowiedź

Java Expression Trees [zamknięte]

Czy istnieje odpowiednik

1 odpowiedź

dlaczego moja wersja java przeglądarki internetowej różni się od wersji wiersza poleceń

przeglądarka Safari mówi, że pracuję 7 - Ale wiersz poleceń mówi, że pracuję 6:

3 odpowiedź

jaki jest właściwy sposób ustawiania param JVM w zaćmieniu

5 odpowiedzi

Niestandardowy program ładujący klasy Java nie jest używany do ładowania zależności?

2 odpowiedź

Tablica Java: int inicjuje elementy niezerowe