Wyniki wyszukiwania dla "linux"

1 odpowiedź

nagłe wyjście ze statusem -9

Mam skrypt Pythona, który zwraca kod wyjścia -9.Próbowałem uzyskać źródło problemu z modułem atexit, ale nie został on wywołany.Jakieś wskazówki, które pomog...

14 odpowiedzi

Jak policzyć liczbę plików w każdym katalogu?

6 odpowiedzi

Pobieranie PID procesu w skrypcie powłoki

3 odpowiedź

Sprawdzanie wszystkich wywołań systemowych wykonanych przez program Java

4 odpowiedź

Użyj sed, aby usunąć wszystkie początkowe / następujące puste spacje w pliku tekstowym

Plik1:

1 odpowiedź

Dlaczego pierwszy klient widzi źródłowy adres IP 0.0.0.0?

mam

2 odpowiedź

Emacs: edytuj pliki root bez trampa

Oto sposób na otwarcie pliku root w emacsach innych niż root:

10 odpowiedzi

Jak skonfigurować googleTest jako bibliotekę współdzieloną w systemie Linux

3 odpowiedź

GNU Octave, zaokrągla liczbę do precyzji jednostek

3 odpowiedź

Zmiana zawartości pliku za pomocą skryptu powłoki

Mam wymaganie, w którym muszę zmienić zawartość pliku, powiedz xyz.cfg. plik zawiera wartości takie jak: