Wyniki wyszukiwania dla "c++"

3 odpowiedź

C ++. Dzielenie 1 przez dowolną liczbę daje 0

Kiedy próbuję podzielić 1/60 lub 1 / (60 * 60), daje to 0. Nawet w oknie debuggera. Jestem trochę zdezorientowany, co to może być, ponieważ 2/3 lub 2,5 / 6 d...

10 odpowiedzi

Dlaczego vector :: clear nie usuwa elementów z wektora?

6 odpowiedzi

cout << z argumentem char * wyświetla ciąg znaków, a nie wartość wskaźnika

3 odpowiedź

Wyszukaj wektor obiektów według atrybutu obiektu

Próbuję znaleźć dobry sposób na znalezienie indeksu pewnego obiektu w wektorze - porównując ciąg do pola elementu w obiekcie.

9 odpowiedzi

Czy podpisy C ++ są podpisane lub niepodpisane?

Czy podpisy C ++ są podpisane lub niepodpisane? A co za tym idzie, czy można bezpiecznie zweryfikować dane wejściowe, sprawdzając, czy jest to &lt;= wartość ...

11 odpowiedzi

Konwertowanie źródła C na C ++

W jaki sposób zmieniłbyś dość duży (&gt; 300K), dość dojrzały kod C na C ++?Rodzaj C, który mam na myśli, jest podzielony na pliki mniej więcej odpowiadające...

2 odpowiedź

Android: Pomoc w kompilacji lib SoundTouch na Androida

Próbuję skompilowaćSoundTouchlib z Androidem NDK. Mam trochę instrukcjiTutaj skompilować tę bibliotekę na Androida.Ale kiedy próbuję to skompilować

4 odpowiedź

Kolorowanie składni własnych typów w Visual Studio (C ++)

2 odpowiedź

std :: map <> :: insert przy użyciu obiektów nie do skopiowania i jednolita inicjalizacja

3 odpowiedź

Przeciążanie metod członkowskich aliasami typedef jako parametrami