Wyniki wyszukiwania dla "c++"

2 odpowiedź

Używanie aliasu szablonu zamiast szablonu w szablonie

Z poprzedniego pytania:Wykonanie atrybutu static_assert, że typ szablonu jest innym szablonemAndy Prowl dostarczył mi ten kod, który pozwala mi

1 odpowiedź

jak mogę użyć std :: enable_if w operatorze konwersji?

6 odpowiedzi

Sprawdzanie funkcji, jeśli typ liczby całkowitej może pasować do wartości możliwie innego typu (liczby całkowitej)

Czy można utworzyć funkcję szablonową, która sprawdza, czy pierwotny typ danych może zmieścić wartość potencjalnie innego prymitywnego typu danych? Ograniczm...

1 odpowiedź

Przekazywanie pustego wskaźnika do nowego miejsca

Domyślne miejsce docelowe

3 odpowiedź

Literał łańcuchowy dopasowuje przeciążenie bool zamiast std :: string

Próbuję napisać klasę C ++, która ma kilka przeciążonych metod:

6 odpowiedzi

Co inaczej robi rzutowanie bryłowe?

Czy istnieje rzeczywista różnica między rzutowaniem const_cast i c (ObjectType)?

2 odpowiedź

Dziedziczyć z wielu częściowych implementacji abstrakcyjnej klasy bazowej?

2 odpowiedź

zwiększ :: dowolny zamiennik poniższego kodu

2 odpowiedź

Wymagania dotyczące kopiowania / przenoszenia typów kluczy / wartości na mapie std ::?

4 odpowiedź

Jak interpretować „operator const char * ()” przy przeciążaniu operatora?

Patrzyłem na jedną z implementacji klasy String i zauważyłem następujący przeciążony operator ==.