Wyniki wyszukiwania dla "c++"

1 odpowiedź

Czy nie zależne domyślne argumenty szablonów szablonów funkcji pozwalają na SFINAE?

Mam tu na myśli „nie zależny” „nie zależny od innych argumentów szablonu tego konkretnego szablonu funkcji”.Podczas odpowiadaniato pytanie, Myślałem, że znal...

2 odpowiedź

Odczytywanie pliku przy użyciu ifstream

Próbuję odczytać z pliku: plik jest wielowierszowy i zasadniczo muszę przejść przez każde „słowo”. Słowo, które nie jest przestrzenią.Przykładowy plik wejści...

1 odpowiedź

czy indeks Out Of Array Bounds rzuci wyjątek lub błąd przed rdzeniem w C ++?

spowoduje, że indeksowanie obwiedni tablicy rzuci wyjątek lub błąd podczas wiercenia w C ++?Wiem, że jeśli indeks poza tablicą istniał, będzie istniało jedno...

1 odpowiedź

Bezpośrednia komunikacja Wi-Fi między smartfonem z systemem Android a innymi urządzeniami

2 odpowiedź

zerowa inicjalizacja i statyczna inicjalizacja zmiennej statycznej zakresu lokalnego

13 odpowiedzi

Dlaczego tablice o zmiennej długości nie są częścią standardu C ++?

Przez ostatnie kilka lat nie używałem C bardzo. Gdy czytamto pytanie dziś natknąłem się na składnię C, z którą nie byłem zaznajomiony.Najwyraźniej wC99 popra...

4 odpowiedź

Jaki jest przypadek użycia do przeciążania funkcji składowych na kwalifikatorach referencyjnych?

C ++ 11 umożliwia przeciążanie funkcji członkowskich w oparciu o kwalifikatory referencyjne:

2 odpowiedź

C ++ Jak przechowywać pakiet parametrów jako zmienną

W tej chwili mam problem z zapisaniem pakietu parametrów, to jest przykładowy kod projektu:

1 odpowiedź

jak skompilować aplikację gtk + dla natywnych okien (a nie dla okien X)?

Udało mi się skompilować aplikację gtk + z cygwin, ale niestety przy takim podejściu aplikacja wymaga uruchomienia x windows, aby móc uruchomić.Jak mogę skom...

4 odpowiedź

Przekazywanie tablicy bajtów z ActiveX do javascript i odwrotnie