Wyniki wyszukiwania dla "c++"

5 odpowiedzi

Czy naprawdę muszę się martwić o wyrównanie podczas korzystania z nowego operatora umieszczania?

Czytam toKiedy powinienem martwić się o wyrównanie? [https://stackoverflow.com/questions/6474316/when-should-i-worry-about-alignment] , ale nadal nie wiem, czy muszę się martwić, że nie zostanie wyrównany wskaźnik zwrócony przez umieszczenie ...

3 odpowiedź

Iterowanie przez tabelę Lua z C ++?

Próbuję załadować tabele zLua do C ++, ale mam problem z uzyskaniem poprawności. Przechodzę przez pierwszą iterację, ale w drugim wywołaniu lua_next ulega aw...

5 odpowiedzi

Linux optymistyczny malloc: czy nowe zawsze będą wyrzucać z pamięci?

Czytałem o problemach z pamięcią na Linuksie, a następujący akapit ze stron podręcznika pomógł mi:Domyślnie Linux stosuje optymistyczną strategię alokacji pa...

2 odpowiedź

Dlaczego zapisywanie std :: string do cout powoduje nieznany operator << błąd?

3 odpowiedź

warianty deklaracji funkcji stałej c ++?

Czy wszystkie poniższe deklaracje są takie same? Jeśli tak, jaki jest standardowy sposób deklarowania stałej funkcji?

4 odpowiedź

Ukryj plik lub katalog za pomocą interfejsu API systemu Windows z C

Chcę zmodyfikować program C, aby niektóre pliki, które tworzy, były ukryte w systemie Windows. Jaki system Windows lub (jeszcze lepiej) API POSIX ustawi atry...

10 odpowiedzi

C ++: jakiej biblioteki regex należy używać? [Zamknięte]

11 odpowiedzi

Dlaczego warto używać bezsensownych instrukcji do-while i if-else w makrach?

W wielu makrach C / C ++ widzę kod makra zawinięty w coś, co wydaje się bez znaczenia

8 odpowiedzi

Czy istnieje różnica między inicjalizacją kopiowania a bezpośrednią inicjalizacją?

Załóżmy, że mam tę funkcję:

7 odpowiedzi

Pierwsze kroki z OpenCV 2.4 i MinGW na Windows 7

Jak zainstalować OpenCV 2.4 i skompilować mój kod z MinGW?