Wyniki wyszukiwania dla "shared-libraries"

2 odpowiedź

Poprawna instalacja config.h dla współużytkowanej biblioteki przy użyciu narzędzi automatycznych

1 odpowiedź

Wspólne wąskie gardło biblioteki na maszynie NUMA

Używam maszyny NUMA (SGI UV 1000) do uruchomienia dużej liczby symulacji numerycznych w tym samym czasie, z których każdy jest zadaniem OpenMP z wykorzystani...

4 odpowiedź

Jak utworzyć bibliotekę współdzieloną z cmake?

Napisałem bibliotekę, której użyłem do kompilacji przy użyciu samodzielnie napisanego pliku Makefile, ale teraz chcę przełączyć się na cmake. Drzewo wygląda ...

4 odpowiedź

CMake: jak utworzyć jedną wspólną bibliotekę ze wszystkich statycznych bibliotek podprojektów?

Mam następujący układ:

2 odpowiedź

ldd nie działa na dynamicznie połączonych plikach binarnych

Mam plik binarny, który używa kilku plików .so.

3 odpowiedź

Wdrożenie ASP.NET - jak udostępnić BIN w wielu projektach WebApp?

Jaka jest najlepsza praktyka udostępniania zespołów folderu bin w wielu witrynach ASP.net w usługach IIS 7?Mam kilka witryn, z których każda ma nieco inne in...

3 odpowiedź

Zablokuj standardową funkcję w bibliotece i wywołaj funkcję natywnej biblioteki

Próbuję najpierw włamać się do funkcji malloc, aby wywołać moją funkcję malloc. Kiedy moja funkcja malloc zostanie wykonana w tym miejscu, chcę wywołać stand...

5 odpowiedzi

Kompilacja kończy się niepowodzeniem, ponieważ „przeniesienie R_X86_64_32 przeciwko` .rodata.str1.8 'nie może być użyte podczas tworzenia obiektu udostępnionego ”

3 odpowiedź

Jak utworzyć bibliotekę współdzieloną Qt dla aplikacji innej niż Qt

Opracowałem aplikację, która ma bibliotekę współdzieloną Qt i aplikację Qt. Biblioteka współdzielona Qt eksportuje pojedynczą klasę z kilkoma sygnałami. Wyko...

2 odpowiedź

Nie można znaleźć błędu biblioteki libcrypto

Kiedy próbuję skompilować a