Wyniki wyszukiwania dla "client"

2 odpowiedź

Zaktualizuj JTextField z innego wątku w Javie

5 odpowiedzi

Używanie Git w systemie Windows

0 odpowiedzi

Jak uzyskać serwer Pythona do konwersji recvline na łańcuch?

13 odpowiedzi

Czy w systemie Mac OS X są jakieś dobre graficzne klienty Git i Hg / Mercurial?

3 odpowiedź

NoSuchMethodError: MultivaluedMap.addAll w Jersey Jersey

Próbuję użyć klienta Jersey do symulacji żądań HTTP do mojej usługi internetowej. Próbowałem wdrożyćprosty przykład z dokumentacji. Oto mój krótki kod:

3 odpowiedź

Kontrolowanie limitu czasu pulsu z klienta w socket.io

3 odpowiedź

Wysyłanie liczby zmiennoprzecinkowej z serwera do klienta

2 odpowiedź

Tworzenie klienta usług internetowych ze znanym, ale niedostępnym WSDL

Otrzymaliśmy schemat wsdl i xsd od firmy, z którą współpracujemy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Usługi sieciowe, z którymi łączymy się, są dostępne ...

3 odpowiedź

Klient-serwer: Przesyłanie plików z systemu Android na komputer PC przez gniazdo

2 odpowiedź

Uzyskiwanie adresu MAC klienta za pomocą przeglądarki

Mam następujący problem: mam serwer WWW. Ten serwer jest za routerem. Problem polega na tym, że potrzebuję adresu MAC klienta, który otwiera stronę interneto...