Wyniki wyszukiwania dla "openjdk"

4 odpowiedź

Jak mogę rozpocząć kodowanie za pomocą Oracle Nashorn JS Engine i kiedy zastąpi Rhino w OpenJDK?

2 odpowiedź

Przełącz z otwartego jdk na Sun jdk

Mam katalog jdk1.7.0 w / usr / lib / jvm wraz z innymi wersjami open-jdk. Chcę, aby mój Ubuntu 12.04 traktował ten jdk (jdk1.7.0) jako podstawowy jdk, tj. Ni...

6 odpowiedzi

JavaFX i OpenJDK

Próbuję zdecydować, czy mogę przełączyć się na JavaFX dla interfejsu użytkownika mojej aplikacji Java. Większość moich użytkowników korzystałaby z Oracle JRE...

1 odpowiedź

Powolna bilinearna interpolacja Java2D w Javie 7 na Mac OS X

Testowałem moją aplikację w Javie 7 na Mac OS X. Działa bardzo wyraźnie. Użyłem VisualVM, aby sprawdzić, gdzie było wąskie gardło, i odkryłem, że sprawcą jes...

4 odpowiedź

Nie można zainstalować jdk na Fedorze za pomocą yuma ani rpm

Wsparcie! Nie wiem, jak zainstalować jdk!

2 odpowiedź

Używanie szyfrowania, które wymagałoby plików polityki Java w openjre

8 odpowiedzi

Wygładzanie czcionek Intellij IDEA w systemie Linux

1 odpowiedź

Jak skompilować skompilowany pakiet OSGi 4.3 z OpenJDK 7?

4 odpowiedź

Rozwiązywanie konfliktu wersji między java i javac w Ubuntu

3 odpowiedź

JavaFX w systemie Linux

Jaka jest sytuacja z JavaFX w systemie Linux (x86 i x64)?Czy aplikacja JavaFX może być uruchamiana bez problemów w systemie Linux?Znalazłem kilka pytań z lat...