Nie można zainstalować jdk na Fedorze za pomocą yuma ani rpm

Wsparcie! Nie wiem, jak zainstalować jdk!

[/usr/lib/jvm]$ su -c "yum install java-1.7.0-openjdk-devel"
Loaded plugins: langpacks, presto, refresh-packagekit
No package java-1.7.0-openjdk-devel available.
Error: Nothing to do

[/usr/lib/jvm]$ su -c "yum install java-1.7.0-openjdk"
Loaded plugins: langpacks, presto, refresh-packagekit
No package java-1.7.0-openjdk available.
Error: Nothing to do

[/usr/lib/jvm]$ su -c "yum install java-1.6.0-openjdk-devel"
Loaded plugins: langpacks, presto, refresh-packagekit
No package java-1.6.0-openjdk-devel available.
Error: Nothing to do

[/usr/lib/jvm]$ su -c "yum install java-1.6.0-openjdk"
Loaded plugins: langpacks, presto, refresh-packagekit
No package java-1.6.0-openjdk available.
Error: Nothing to do

Tutaj ręcznie pobrałem niektóre rpm, ostatnie z witryny oracle:

[~]$ rpm -ivh java-1.7.0-openjdk-devel-1.7.0.19-2.3.9.3.fc20.x86_64.rpm 
error: Failed dependencies:
  java-1.7.0-openjdk = 1:1.7.0.19-2.3.9.3.fc20 is needed by java-1.7.0-openjdk-devel-1:1.7.0.19-2.3.9.3.fc20.x86_64


[~]$ sudo rpm -ivh java-1.7.0-openjdk-1.7.0.19-2.3.9.3.fc20.x86_64.rpm 
Preparing...             ################################# [100%]
  file /usr/lib/jvm-exports/jre-1.7.0-openjdk.x86_64 from install of java-1.7.0-openjdk-1:1.7.0.19-2.3.9.3.fc20.x86_64 conflicts with file from package java-1.7.0-openjdk-1:1.7.0.9-2.3.7.0.fc18.x86_64
  file /usr/lib/jvm/jre-1.7.0-openjdk.x86_64 from install of java-1.7.0-openjdk-1:1.7.0.19-2.3.9.3.fc20.x86_64 conflicts with file from package java-1.7.0-openjdk-1:1.7.0.9-2.3.7.0.fc18.x86_64


[~]$ sudo rpm -ivh jdk-7u21-linux-x64.rpm 
Preparing...             ################################# [100%]
  file /etc/init.d/jexec from install of jdk-2000:1.7.0_21-fcs.x86_64 conflicts with file from package jdk-2000:1.6.0_38-fcs.x86_64
Odpluskwić

Oto niektóre informacje debugowania:

[/usr/lib/jvm]$ yum search jdk
Loaded plugins: langpacks, presto, refresh-packagekit
=========================================================== N/S Matched: jdk ============================================================
java-1.7.0-openjdk-javadoc.noarch : OpenJDK API Documentation
jdk.x86_64 : Java(TM) Platform Standard Edition Development Kit
ldapjdk.noarch : The Mozilla LDAP Java SDK
Name and summary matches only, use "search all" for everything.

.

[/usr/lib/jvm]$ yum list java*
Loaded plugins: langpacks, presto, refresh-packagekit
Installed Packages
java-1.5.0-gcj.x86_64  

.

[/usr/lib/jvm]$ cat /etc/fedora-release 
Fedora release 18 (Spherical Cow)
Wymagania

I musi mieć ”jni.h„,”libjava.so„,”libhpi.so„,”lipverify.so" i "libjvm.so" w zestawie.

Do tej pory dowiedziałem się, że te NIE mają tego, czego potrzebuję:

Niepożądane wersje (na pewno):jdk1.7.0_06 <-Jestem zaskoczony tym, ale nie ma libjvm ani libhpijava-1.7.0java-openjdkjava-1.7.0-openjdk-1.7.0.9.x86_64java-1.5.0-gcj-4.4java-1.6.0-openjdkjava-1.7.0-openjdk.x86_64jre-1.5.0-gcjjre-1.7.0-openjdk.x86_64jre-openjdkjre-1.7.0jre-7u11-linux-x64.rpm java-1.5.0-gcj-1.5.0.0jre-1.5.0jre1.7.0_11jre-gcj

A te robią:

Pożądane wersje (o których wiem, że może być więcej):jdk1.6.0_34-x86jdk1.5.0_22-x86java-6-openjdk

Czy ktoś może mi pomóc zainstalować jdk1.6 lub java-6-openjdk?

questionAnswers(4)

yourAnswerToTheQuestion