Wyniki wyszukiwania dla "nhibernate-mapping"

3 odpowiedź

mapowanie nhibernate: Kolekcja z kaskadą = „all-delete-orphan” nie była już odwoływana

1 odpowiedź

Płynne NHibernate Mapowanie kolumny na jedną z dwóch kolumn

Mam do czynienia z jakimś starszym kodem dostawcy, którego nie mogę modyfikować. Chciałbym owinąć bazę danych warstwą abstrakcji, która jest łatwiejsza w uży...

3 odpowiedź

Jak zmapować zestaw typów wyliczeniowych w Hibernacja?

Czy w hibernacji można zdefiniować mapowanie klasy do zestawu wyliczeń?Udało mi się znaleźć przykłady definiowania odwzorowań zestawów i udało mi się znaleźć...

3 odpowiedź

Generuj odwzorowania XML z płynnego Nhibernate

6 odpowiedzi

Jak uzyskać płynne nhibernate, aby utworzyć pole varbinary (max) w serwerze sql

W jaki sposób można uzyskać płynne nhibernate do tworzenia pola varbinary w tabeli serwera SQL 2005, który używa rozmiaru pola varbinary (max)? W tej chwili ...

2 odpowiedź

Jak poprawnie wdrożyć IUserType?

Muszę utworzyćniestandardowy typ dlaNHibernate pisząc nową klasę mapera, która implementuje

2 odpowiedź

Płynne dołączanie do Nhibernate

2 odpowiedź

Kolekcja filtrów NHibernate

Używanie NHibernate Chcę filtrować kolekcję w klasie, aby zawierała TYLKO podzbiór możliwych obiektów. Poniżej zamieszczam przykładowe dane tabeli, które pom...

1 odpowiedź

Jak zmapować jednostkę NHibernate do zapytania

Widziałem wiele tego przykładów i, o ile mogę powiedzieć, mój plik HBM ma ten sam wzór, ale nie działa. Po pierwsze, plik:

3 odpowiedź

NHibernate DuplicateMappingException, gdy dwie klasy mają tę samą nazwę, ale różne przestrzenie nazw