Wyniki wyszukiwania dla "apache"

2 odpowiedź

Jak debugować „wewnętrzny błąd serwera”?

3 odpowiedź

Jak zatrzymać pętlę .htaccess

Nie jestem ekspertem od plików htaccess i próbuję czegoś, co wydaje się bardzo proste, ale nie byłem w stanie tego zrobić.Szukałem i wreszcie znalazłem coś, ...

3 odpowiedź

Dla flush php - jak wyłączyć gzip dla konkretnego pliku?

Mam wywołanie ajax do somefile.php. Chcę, aby skrypt php wykonał proste zadanie, a następnie odesłał dane do użytkownika i wykonał tylko bardzo czasochłonne ...

7 odpowiedzi

PHP readfile () i duże pliki

Gdy używasz readfile () - używając PHP na Apache - czy plik jest natychmiast odczytywany do bufora wyjściowego Apache i wykonanie skryptu PHP jest zakończone...

3 odpowiedź

Jak ustawić katalog główny dokumentu jako podkatalog używając .htaccess, a nie VHost

Na mojej lokalnej maszynie działa następująco:

11 odpowiedzi

error_log na wirtualnego hosta?

2 odpowiedź

Przepisywanie ciągu zapytania za pomocą mod_rewrite

W mojej aplikacji MVC używam routera uri niż określa, który kontroler i działanie użyć i wykrywa parametry GET z uri. Napisałem to, aby zaakceptować obie te ...

5 odpowiedzi

Wtyczka Weblogic Apache i lepkość sesji

Jeśli dwa serwery WWW są skonfigurowane między równoważeniem obciążenia a klastrem weblogicznym, czy dwa serwery Apache utrzymają lepkość sesji?Powiedzmy na ...

1 odpowiedź

Skonfiguruj certyfikat SSL na mac xampp

2 odpowiedź

Sprawdzanie SVN nie powiedzie się, gdy „separator porcji był nieprawidłowy”

BŁĘDY:Podczas sprawdzania dużego projektu pojawia się błąd w losowym pliku w projekcie:Nie można odczytać treści odpowiedzi: błąd SSL: deszyfrowanie nie powi...