Wyniki wyszukiwania dla "convolution"

5 odpowiedzi

Odwrotny splot obrazu

Mam obraz źródłowy i wynikowy. Wiem, że na źródle użyto pewnej macierzy splotu, aby uzyskać wynik. Czy można obliczyć tę macierz konwolucji? Albo przynajmnie...

2 odpowiedź

Matlab Conv2 odpowiednik w OpenCV

Próbowałem wykonać ewolucję macierzy 2D przy użyciu OpenCV. Właśnie przeszedłem przez ten kodhttp://blog.timmlinder.com/2011/07/opencv-equivalent-to-matlabs-...

4 odpowiedź

Splot 2-D jako mnożenie macierzy-macierzy

Wiem, że w przypadku 1D splot między dwoma wektorami,

1 odpowiedź

Zrozumienie Convolve NumPy

Przy obliczaniu prostej średniej ruchomej

1 odpowiedź

Splot 2D przez splot 1D przy użyciu rozdzielnych właściwości

1 odpowiedź

Matlab Convolution za pomocą gpu

1 odpowiedź

Dlaczego FFT przyspiesza obliczenia związane z splotem?

Widzę wiele literatury, w której mówią, że dzięki użyciu FFT można osiągnąć szybszy splot. Wiem, że trzeba uzyskać fft, a następnie ifft z wyników, ale napra...

1 odpowiedź

Jak napisać mnożenie splotu w Androidzie Renderscript?

Jestem nowym użytkownikiem Androida Renderscript. Muszę napisać mnożenie splotu w RenderScript, ponieważ ostateczna aplikacja będzie działać na Androidzie. S...

3 odpowiedź

Konwolucja 2D w Pythonie podobna do conv2 Matlaba

Próbowałem wykonać ewolucję macierzy 2D za pomocą SciPy i Numpy, ale się nie udało. Dla SciPy próbowałem, sepfir2d i scipy.signal.convolve i Convolve2D dla N...

1 odpowiedź

Obliczanie jądra rozmycia między 2 obrazami

W przeciwieństwie do standardowych (i trudniejszych) scenariuszy rozmycia i super rozdzielczości, mam dostęp do oryginalnego (ostrego) obrazu