Wyniki wyszukiwania dla "oauth"

2 odpowiedź

Czy Google Drive api obsługuje 2-legged oauth?

Teraz mamy aplikację z Google Docs Api i 2 legged oauth. Chcemy jednak przenieść się na Google Drive Api, który korzysta z Oauth 2.0.Czy możemy korzystać z 2...

8 odpowiedzi

Jaka jest różnica między 2 przepływami pracy? Kiedy używać przepływu kodu autoryzacji?

OAuth 2.0 ma wiele przepływów pracy. Mam kilka pytań dotyczących tych dwóch.Przepływ kodu autoryzacji - Użytkownik loguje się z aplikacji klienta, serwer aut...

1 odpowiedź

Generowanie prawidłowego tokena oauth i tajemnicy dla imapu gmail?

5 odpowiedzi

Jak bezpiecznie przechowywać token dostępu i sekret w systemie Android?

2 odpowiedź

Aplikacja .NET ASP.NET MVC Facebook OAuth o zdefiniowanym zakresie

Jaki jest najłatwiejszy sposób tworzenia.NETTO ASP.NET MVC aplikacja z FacebookiemOAuth z określonym zakresem?Próbowałem wielu przykładów.OAuthWebSecurity.Re...

3 odpowiedź

Twitter API - Wyloguj się

4 odpowiedź

Problemy podczas próby zainstalowania OAUTH z PECL w MAMP na mac OS lion

Jestem nowy w ustawianiu serwerów php, i poszedłem przez inny pokrewny post, wydaje się, że nikt nie ma tego samego błędu, co ja. Korzystam z MAMP 2.0.2 i uż...

1 odpowiedź

Login Google OAuth2 - Uzyskaj pseudonim YouTube i prawdziwy adres e-mail

Czy jest jakiś sposób, aby uzyskać pseudonim użytkownika youtube wraz z jego adresem e-mail REAL (*@gmail.com)?Kiedy pytam google o uwierzytelnienie użytkown...

1 odpowiedź

.NET HttpWebRequest oAuth 401 Nieautoryzowany

1 odpowiedź

Czy ServiceStack Runner może uzyskać treść żądania?