Wyniki wyszukiwania dla "oauth"

2 odpowiedź

Jak uzyskać dostęp do segmentów URL po numerze # w Python Flask?

Próbuję obsługiwać logowanie OAuth2 przez kolbę Python Flask, więc chcę obsługiwać adres URL, który wygląda tak:

1 odpowiedź

RESTful web service using oAuth dla aplikacji mobilnych

1 odpowiedź

Jak wdrożyć niestandardową stronę RIDing OpenID w MVC 4

Podoba mi się nowa funkcja logowania MIDC OpenID / OAuth, ale chcę wiedzieć, jak dodać nowy przycisk logowania, na przykład chcę, aby moi użytkownicy logowal...

2 odpowiedź

Jak wysłać żądanie OAuth w węźle

Chcę uzyskać dostęp do interfejsu API WS REST w node.js. Mam

2 odpowiedź

OpenSSL :: SSL :: SSLError Tylko w Ubuntu 12.04

Używam interfejsu API Evernote Ruby do tworzenia aplikacji internetowych (za pomocą szyn i oauth). Ale podczas uruchamiania aplikacji w Ubuntu 12.04 pojawia ...

2 odpowiedź

Na jakich platformach .NET dostępny jest DotNetOpenAuth?

3 odpowiedź

Jaki jest cel tajemnicy klienta w OAuth2?

Mam aplikację, która oferuje API. Ta aplikacja jest dostawcą OAuth2.Chcę uzyskać dostęp do tego interfejsu API (odczyt i zapis) za pomocą aplikacji tylko po ...

5 odpowiedzi

facebook oauth, brak obrazu z podstawowymi uprawnieniami

0 odpowiedzi

Github tworzy token z uwierzytelnianiem 2-czynnikowym

Próbuję uzyskać autoryzację użytkownika i odzyskać token. Użytkownik ma uwierzytelnianie dwuskładnikowe.To jest kod, którego używam. Nie zaakceptuje kodu otr...

1 odpowiedź

Rozłączenie IPP AppCenter nie przekierowuje do „odłączania strony docelowej”