Wyniki wyszukiwania dla "odp.net"

2 odpowiedź

W WiX jak przetestować istnienie klucza rejestru (nie wartości) dla Oracle ODP.Net

Dokładniej chcę przetestować, czy Oracle ODP.Net jest zainstalowany na komputerze. Chcę to zrobić, testując klucz rejestru HKLM SOFTWARE ORACLE ODP.NET.Rzecz...

2 odpowiedź

Kod do wywoływania funkcji w pakiecie z C # i ODP.NET

Próbowałem napisać kod C # za pomocą ODP.NET, aby wywołać funkcję w pakiecie. Poniżej przedstawiam dwa błędy:

1 odpowiedź

Oracle ODP.Net i EF CodeFirst - błąd edm.decimal

2 odpowiedź

Problem z System.Data.OracleClient i ODP.Net 11g razem używanymi w witrynie .net 2.0

4 odpowiedź

ORA-01460: zażądano niezrealizowanej lub nieuzasadnionej konwersji

Po uruchomieniu następującego kodu .Net:

5 odpowiedzi

Błąd podczas używania oracle.dataaccess.dll

Mam aplikację internetową, która używa Oracle.DataAccess.dll do komunikacji z bazą danych Oracle. Aplikacja internetowa wdrożona na 32-bitowym systemie Windo...

1 odpowiedź

C # 2010, ODP.net, wywołanie tablicy procedur przechowanych

Mam zapisaną procedurę PL / SQL, która pobiera 4 wejścia. Jednym z tych wejść jest tablica asocjacyjna (typ Oracle: tabela indeksu VARCHAR2 (1) według PLS_IN...

3 odpowiedź

Błąd niezgodności Oracle.DataAccess

Zainstalowałem 32-bitową instalację odp.net dla Visual Studio 2012. Ustawiłem odniesienie do Oracle.DataAccess.dll, a moje połączenie z Oracle wydaje się dzi...

8 odpowiedzi

Błąd ODP.NET Nie można znaleźć żądanego dostawcy danych .Net Framework

Próbuję opracować aplikację ASP.NET MVC 4.0 przy użyciu Oracle 11g Express i platformy .NET 4.0. Mogę połączyć się z bazą danych za pomocą dostawcy ODP.NET i...

3 odpowiedź

Nie można załadować pliku lub złożenia „Oracle.DataAccess” 64-bitowy ODP.NET

ja używam