Wyniki wyszukiwania dla "projects-and-solutions"

5 odpowiedzi

Visual Studio Solutions / Multiple project: Jak skutecznie propagować właściwości projektu wśród kilku projektów C ++

Pracuję z rozwiązaniem Visual Studio 2005 C ++, które zawiera wiele projektów (około 30). Opierając się na moim doświadczeniu, utrzymywanie wszystkich właści...

2 odpowiedź

Organizacja plików w blokach kodu

Obecnie pracuję nad średnim / dużym projektem Code :: Blocks i zastanawiam się, jak zorganizować moje pliki.Po pierwsze, wydaje się, że tworzenie „wirtualnyc...

2 odpowiedź

Definiowanie ścieżek projektu w rozwiązaniu za pomocą zmiennej makro / środowiska

5 odpowiedzi

„Dodaj istniejący element” w Visual Studio: czy jest możliwe ustawienie domyślne „Dodaj jako link”?

5 odpowiedzi

Visual Studio: Jak sprawić, by jedno rozwiązanie zależało od innego?

2 odpowiedź

Jak odwołać się do jednego projektu VC ++ z innego w tym samym projekcie?

Jestem nowym użytkownikiem Visual Studio. Potrzebujesz pomocy w następujących sprawach.Visual Studio 2005, VC ++1 rozwiązanie ma 2 projekty.Nazwijmy to rozwi...

26 odpowiedzi

Błąd: Nie można uzyskać dostępu do pliku bin / Debug /…, ponieważ jest używany przez inny proces

Gdy debuguję mój projekt, pojawia się następujący błąd:„Nie można skopiować pliku„ obj Debug My Dream.exe ”do„ bin Debug My Dream.exe ”. Proces nie może uzys...

3 odpowiedź

Czy są jakieś wskazówki dotyczące konwersji istniejących bibliotek klasy .NET na przenośne biblioteki?

Mam kilka bibliotek klas z nietrywialną ilością istniejącego kodu. Biblioteki klas są obecnie ukierunkowane na .NET 4.0. Czy są jakieś wskazówki, jak przeksz...

5 odpowiedzi

Jak skonfigurować swój projekt testowy (e) w .Net?

Czy możesz podzielić się sposobem, w jaki konfigurujesz swoje projekty testów jednostkowych w swoich rozwiązaniach .net?Mogę sobie wyobrazić kilka możliwych ...

4 odpowiedź

Otwórz plik pamięci VS 2005 (.sln) w pamięci