Wyniki wyszukiwania dla "linkify"

3 odpowiedź

Korzystanie z Linkify.addLinks łączy się z Html.fromHtml

mam

2 odpowiedź

Linkify Funkcja Regex Odważna metoda Fireball PHP

Wiem, że jest mnóstwo powiązanych pytań na temat SO, ale żaden z nich nie jest tym, czego szukam. Próbuję zaimplementować funkcję PHP, która konwertuje tekst...

3 odpowiedź

TextView, który jest linkfied i można go wybrać?

1 odpowiedź

Ruby linkuje adresy URL w łańcuchach

Odnotowano kilka postów na temat linkfying tekstu za pomocą wyrażenia regularnego. Najbardziej popularneto ten post.Jednak moja specyfikacja jest nieco trudn...

5 odpowiedzi

Otwórz linki TextView w innej aktywności, a nie w domyślnej przeglądarce

Posiadanie textView za pomocą

3 odpowiedź

Korzystanie z Linkify w ArrayAdapter ListView powoduje wyjątek RuntimeException

mam