Wyniki wyszukiwania dla "dynamicobject"

2 odpowiedź

C # Jak serializować (JSON, XML) normalne właściwości klasy, która dziedziczy z DynamicObject

Usiłuję serializować wystąpienie klasy, która dziedziczy z DynamicObject. Nie miałem problemów z serializacją dynamicznych właściwości (nie pokazałem tego tu...

2 odpowiedź

Dynamiczne właściwości C # DynamicObject

Zakładając, że nie mogę korzystać z ExpandoObject i muszę rzucać własnymi własnymi słowami: -

4 odpowiedź

Czy istnieje sposób na konwersję obiektu dynamicznego lub anonimowego na silnie wpisany, zadeklarowany obiekt?

5 odpowiedzi

Czy istnieje obsługa sterownika C # mongodb System.Dynamic.DynamicObject w .NET 4?

1 odpowiedź

Servicestack ORMLite / Massive zarządzający wieloma tabelami DataTables z Expandos / Dynamic?