Wyniki wyszukiwania dla "numpy"

5 odpowiedzi

Błędy wersji dla numpy podczas importowania matplotlib

2 odpowiedź

numpy vstack vs. column_stack

Czym dokładnie jest różnica między numpy

1 odpowiedź

Gaussian Wygładzanie obrazu w Pythonie

2 odpowiedź

sortowanie numerycznych struktur i tablic rekordów jest bardzo powolne

1 odpowiedź

Python: krojenie wielowymiarowej tablicy

6 odpowiedzi

różnica między numpy dot () a inner ()

Jaka jest różnica pomiędzy

2 odpowiedź

Jak użyć funkcji leastsq z scipy.optimize w python, aby dopasować zarówno linię prostą, jak i linię kwadratową do zbiorów danych x i y

Jak zmieściłbym linię prostą i kwadratową do danych poniżej, używając funkcji leastsq z scipy.optimize? Wiem, jak to zrobić, używając polyfit. Ale muszę użyć...

4 odpowiedź

Matplotlib: Kolorowany tekst w legendzie zamiast w linii

Na niektórych monitorach LCD kolor linii poziomych w legendzie jest trudny do odróżnienia. (Zobacz załączony obraz). Czy zamiast rysować linię w legendzie, c...

2 odpowiedź

Znajdowanie pasujących podmacierzy wewnątrz macierzy

2 odpowiedź

Błąd instalacji: ftheader.h: Brak takiego pliku lub katalogu

Gdy próbuję zbudować matplotlib-1.3.1, otrzymuję poniższe błędy nagłówka freetype. Prawdopodobnie to nie jest znalezienie ftheader.h. Masz pomysł na rozwiąza...