Wyniki wyszukiwania dla "cx-freeze"

6 odpowiedzi

ImportError: nie można zaimportować nazwy MAXREPEAT za pomocą cx_Freeze

Mam problem z

0 odpowiedzi

cx_freeze „zlib not avaiable” podczas używania wielu wątków

2 odpowiedź

Po utworzeniu pliku python exe z cx_freeze plik nie robi nic

1 odpowiedź

Kompilowanie z Pythonem 3.3

Zacznę od tego, że dopiero niedawno zacząłem programować. Nie wiem, jak użyć skryptu cx_freeze. Nie wiem, jak zrobić słowo „python” w linii poleceń. Po prost...

1 odpowiedź

Brakujące biblioteki DLL Python3 + PyGobject + GTK3 i cx_freeze

Kiedy robię exe z aplikacji py python3 + pygobject + gtk3 przy użyciusetup.py z witryny pygobject brakuje niektórych plików DLL.jakich plików brakuje?

1 odpowiedź

cx_freeze i pakowanie plików

3 odpowiedź

Biblioteka żądań: brak pliku certyfikatów uzgadniania SSL po cx_Freeze

Buduję aplikację w python 3.3, która używa biblioteki request. Gdy próbuję uzyskać adres URL z połączeniem SSL, chcę go zweryfikować za pomocą funkcji weryfi...

2 odpowiedź

Tworzenie exe cx_Freeze z Numpy dla Pythona

Próbuję stworzyć podstawowy exe używając cx_Freeze. Działa dla programów .py, które nie mają numpy, ale nie mogę uzyskać poprawnie utworzonego z numpy.* Jaki...

1 odpowiedź

Jak mogę dołączyć folder z cx_freeze?

Używam cx_freeze do wdrożenia mojej aplikacji. Chciałbym dołączyć cały katalog, ponieważ dołączanie pojedynczych plików nie umieszcza ich w folderze. Jak mog...

3 odpowiedź

jak używać cx_freeze w linuxie, aby utworzyć pakiet, który będzie używany w systemie Windows