Wszystkie pytania przez #performance

1 odpowiedź

Dlaczego Scala „dla pętli” jest tak powolna w porównaniu do pętli FOR?

Mówi się, że Scala dla wyrażeń jest właściwie dość powolny. Powodem, dla którego mi podano, było to, że ze względu na ograniczenia Java, dla wyrażeń (takich ...

4 odpowiedź

Problemy z wydajnością Postgres

8 odpowiedzi

Jak mogę zoptymalizować funkcję ORDER BY RAND () MySQL?

Chciałbym zoptymalizować moje zapytania, więc sprawdzam

17 odpowiedzi

Jak dodać nasycenie w C?

Jaki jest najlepszy (najczystszy, najbardziej wydajny) sposób zapisu dodawania nasycenia w C?Funkcja lub makro powinno dodać dwa niepodpisane wejścia (wymaga...

4 odpowiedź

Synchronizacja pamięci współużytkowanej w systemie Linux

Zaimplementowałem dwie aplikacje, które współdzielą dane za pomocą interfejsu API pamięci współdzielonej POSIX (tj.

6 odpowiedzi

Wydajność Pythona w systemie Windows

Czy Python jest generalnie wolniejszy na Windowsie niż na maszynie * nix? Python wydaje się płonąć na moim komputerze z systemem Mac OS X, podczas gdy onwyda...

9 odpowiedzi

przetwarzanie severside vs przetwarzanie po stronie klienta + ajax?

7 odpowiedzi

spróbuj złapać wydajność

11 odpowiedzi

Łańcuch Python „join” jest szybszy (?) Niż „+”, ale co tu jest nie tak?

2 odpowiedź

jquery setInterval lub scroll

Pracuję nad projektem, w którym muszę słuchać