Wyniki wyszukiwania dla "thrust"

1 odpowiedź

Typ zwracanej wartości ciągu: remove_if

Mam dwie tablice liczb całkowitych

1 odpowiedź

CUDA Redukcja ciągu za pomocą podwójnych tablic

Mam następujący (kompilowalny i wykonywalny) kod wykorzystujący CUDA Thrust do wykonywania redukcji

1 odpowiedź

Kopia ciągu - kolejność wyjściowa kolumna wyjściowa

Mam wektor macierzy (przechowywanych jako tablice głównych kolumn), które chcę połączyć w pionie. Dlatego chcę wykorzystać funkcję kopiowania ze szkieletu ci...

1 odpowiedź

Jak debugować funkcje ciągu cuda w visual studio 2010 z równoległym nsight

Używam visual studio 2010, równoległego nsight 2.2 i cuda 4.2 do nauki. Mój system to Windows 8 Pro x64. Otworzyłem projekt sortowania radix, który zawiera c...

1 odpowiedź

Obiekt funkcji nie działa prawidłowo

Zdefiniowałem następujący obiekt funkcji:

1 odpowiedź

jak uzyskać maksimum bloków w ciągu w cuda 5.5

Poniższa funkcja Thrust może uzyskać maksymalne bloki dla CUDA 5.0 CUDA 5.0, która jest używana przez mnożnik Sparse Matrix Vector (SpMV) w CUSP i jest techn...

2 odpowiedź

Konwersja ciągu :: iteratory do iz surowych wskaźników

Chcę użyć biblioteki Thrust do obliczenia sumy prefiksów tablicy urządzeń w CUDA. Moja tablica jest przydzielona za pomocą

1 odpowiedź

jak rzucić thrust :: device_vector <int> na surowy wskaźnik

Mam pchnięcie

4 odpowiedź

Generowanie liczb losowych z równomiernym rozkładem za pomocą ciągu

Muszę wygenerować wektor z losowymi liczbami między

1 odpowiedź

Ocena wyrażeń składających się z elementarnych operacji macierzowych w ciągu

Chciałbym użyć Thrust do oceny wyrażeń składających się z elementarnych operacji macierzy. Aby to wyjaśnić, rozważmy wyrażenie takie jak: