Wyniki wyszukiwania dla "nsfetchedresultscontroller"

2 odpowiedź

NSFetchedResultsController nie pokazuje wszystkich wyników po scaleniu `NSManagedObjectContextDidSaveNotification`

2 odpowiedź

NSFetchedResultsController: usuwanie 1 wiersza powoduje awarię aplikacji

1 odpowiedź

Przejściowa ścieżka sekcji nazwaKliki i NSSortDescriptor NSFetchedResultsController

Mam listę zadań w Core Data. Pobieram je do UITableView za pomocą NSFetchedResultsController.Potrzebuję sekcji niestandardowych w niestandardowej kolejności:...

4 odpowiedź

Problem z NSSortDescriptor

3 odpowiedź

NSPredicate, uzyskaj wyniki z podzbiorem relacji jeden do wielu

Pracuję z Core Data i

2 odpowiedź

UISearchDisplayController animuje reloadData

Czytałem całą dokumentację na ten temat

1 odpowiedź

numberOfRowsInSection: metoda dla podstawowych danych i wielu sekcji

Próbuję wyświetlić widok tabeli z 2 sekcjami. Pierwsza sekcja będzie zawsze miała 1 wiersz, a druga sekcja będzie miała tyle wierszy, ile punktów danych. Uży...

2 odpowiedź

Lokalizacje w danych podstawowych posortowane według odległości za pomocą NSFetchedResultsController?

2 odpowiedź

Magiczny rekord, zapisywanie i NSFetchedResultsController

2 odpowiedź

Wyjątek NSRangeException w zdarzeniu NSFetchedResultsChangeUpdate NSFetchedResultsController

mam