Wyniki wyszukiwania dla "moving-average"

4 odpowiedź

Jak skutecznie obliczyć ruchome odchylenie standardowe

Poniżej możesz zobaczyć moją metodę C # do obliczania pasm Bollingera dla każdego punktu (średnia ruchoma, pasmo w górę, pasmo w dół).Jak widać, metoda ta wy...

2 odpowiedź

Średnia ruchoma w postgresql

1 odpowiedź

Zrozumienie Convolve NumPy

Przy obliczaniu prostej średniej ruchomej

1 odpowiedź

Dodaj wykres średniej ruchomej do wykresu szeregów czasowych w R

Mam wykres szeregów czasowych w pakiecie ggplot2 i wykonałem średnią ruchomą i chciałbym dodać wynik średniej ruchomej do wykresu szeregów czasowych.Przykład...

2 odpowiedź

Średnia krocząca warunkowa (średnia ruchoma) w nieregularnych szeregach czasowych

Mam grupę danych w formacie: