Wyniki wyszukiwania dla "opencv"

2 odpowiedź

Jak rozpoznać histogramy o określonym kształcie w opencv / python

Chcę podzielić zdjęcia (z czasopism) na części tekstowe i obrazkowe. Na moim zdjęciu mam kilka histogramów dla kilku obszarów zainteresowania. Używam opencv ...

2 odpowiedź

Zmień dpi obrazu w OpenCV

Kiedy otwieram obraz w OpenCv (może to być 300 dpi, 72 dpi itp.), Rozdzielczość obrazu jest automatycznie zmieniana na 96 dpi. Chcę zróżnicować tę rozdzielcz...

1 odpowiedź

Jak zerować elementy 3D Matrix z biblioteką opencv?

Walczę z zerowaniem elementów macierzy 3D za pomocą opencv. Mogę wyzerować wszystkie elementy w macierzy 2D w następujący sposób:

2 odpowiedź

Nie można użyć CV_32UC1

2 odpowiedź

Najlepszy sposób na instalację OpenCV w systemie Windows z Enthought Canopy Python?

3 odpowiedź

Segmentacja dla połączonych znaków

Jak mogę podzielić segment, jeśli znaki są połączone? Właśnie próbowałem użyć działu wodnego z transformacją odległości(http://opencv-code.com/tutorials/coun...

2 odpowiedź

jak wykryć region dużej liczby białych pikseli przy użyciu opencv?

0 odpowiedzi

OCR z wykorzystaniem openCV

Chcę dać efekty na obrazie przy użyciu openCV, walczę z ostatnich 2 dni i robię trochę z mojej strony. Ale nie uzyskaj dobrego wyjścia. Do tej pory zmieniam ...

1 odpowiedź

FFTW a cvDFT OpenCV

Czy mogę spodziewać się przyspieszenia podczas używania FFTW (http://www.fftw.org/) zamiast cvDFT OpenCV (http://goo.gl/YCHj0)?Środowisko wykonawcze mojego p...

1 odpowiedź

Wykrywanie kota za pomocą treningu Haar