Wyniki wyszukiwania dla "opencv"

2 odpowiedź

Równoważenie kontrastu i jasności między zszytymi obrazami

Pracuję nad projektem łączenia obrazów i rozumiem, że istnieją różne podejścia do radzenia sobie z kontrastem i jasnością obrazu. Mogłem oczywiście poradzić ...

3 odpowiedź

Jaka jest różnica między Mat :: clone i Mat :: copyTo?

2 odpowiedź

Używanie get () i put () do uzyskiwania dostępu do wartości pikseli w OpenCV dla Java

1 odpowiedź

usuwanie cieni w OpenCV 2.4.3

3 odpowiedź

Jak zaimplementować Tesseract do uruchomienia z projektem w Visual Studio 2010

1 odpowiedź

Jak trenować i przewidywać za pomocą worka słów?

Mam folder obrazów samochodu pod każdym kątem. Chcę użyć podejścia „worek słów”, aby wyszkolić system w rozpoznawaniu samochodu. Po zakończeniu szkolenia chc...

2 odpowiedź

OpenCV: rozwiązuje kierunki jednostek i osi TVPnP

Próbuję znaleźć względne położenie kamery na szachownicy (lub na odwrót) - czuję się dobrze z konwersją między różnymi układami współrzędnych, np. jak sugero...

2 odpowiedź

Rozpoznawanie twarzy na Androida

Próbuję opracować aplikację rozpoznawania twarzy na Androidzie, a ponieważ nie chcę używać NDK w projekcie (po prostu nie mam czasu na zmianę), staram się ro...

2 odpowiedź

Lokalna normalizacja w OpenCV

3 odpowiedź

Porównaj podobieństwo obrazów przy użyciu OpenCV z Pythonem

Próbuję porównać obraz z listą innych obrazów i zwrócić wybór obrazów (takich jak obrazy z wyszukiwarki Google) z tej listy z 70% podobieństwa.Dostaję ten ko...