Wyniki wyszukiwania dla "xterm"

2 odpowiedź

Jaka jest różnica między xterm-color i xterm-256color?

Zarówno xterm-color, jak i xterm-256color znalazłem jako opcje podczas próby skonfigurowania mojego programu terminalowego do używania koloru - tzn. Możesz u...

4 odpowiedź

Jak zmienić kolor tła xterm?

jak zmienić kolor tła? Wybrałem