Wyniki wyszukiwania dla "fft"

2 odpowiedź

Odwróć spektrogram A La Aphex Twin w programie MATLAB

Próbuję przekonwertować obraz na sygnał audio w programie MATLAB, traktując go jako spektrogramjak w piosence Aphex TwinWindowlicker. Niestety, mam problem z...

8 odpowiedzi

Algorytm wyszukiwania pików dla Pythona / SciPy

Mogę napisać coś samemu, znajdując zero skrzyżowań pierwszej pochodnej lub czegoś takiego, ale wydaje się, że jest to funkcja wystarczająca do powszechnego d...

1 odpowiedź

Autokorelacja obliczeniowa za pomocą FFT przy użyciu biblioteki JTransforms

3 odpowiedź

generowanie poprawnego spektrogramu za pomocą funkcji fftw i okna

2 odpowiedź

Wyodrębnij dane szybkiej transformacji Fouriera z pliku

Buduję narzędzie, które ma działać na serwerze i analizować pliki dźwiękowe. Chcę to zrobić w Ruby, ponieważ wszystkie moje inne narzędzia są również napisan...

2 odpowiedź

Matlab Fast Fourier Transform / fft dla czasu i szybkości

2 odpowiedź

FFT w Numpy (Python), gdy N nie jest potęgą 2

Moje pytanie dotyczy algorytmu używanego w funkcji FFT Numpy'ego.Dokumentacja Numpy'ego mówi, że używa algorytmu Cooleya-Tukeya. Jak jednak wiesz, te...

1 odpowiedź

Prawidłowe użycie fft2 i fftshift dla kształtu z cieniowania

1 odpowiedź

Oblicz FFT z pliku audio

Wcześniej pytałem o toUzyskaj częstotliwość audio wav za pomocą FFT i klasy złożonej ,Tam muszę obliczyć wartość FFT z wejścia AudioRecord -> z mikrofonu,...

3 odpowiedź

Normalizacja FFT