Wyniki wyszukiwania dla "fft"

2 odpowiedź

Dzielenie sygnału DTMF z pliku wav przy użyciu Matlaba

Oto kontekst problemu: Mam sygnał DTMF w formacie WAV, muszę zidentyfikować zakodowaną sekwencję numerów. Muszę to zrobić przy użyciu szybkiej transformacji ...

1 odpowiedź

Jak pracować z wynikiem onWaveFormDataCapture obiektu Visualizer?

1 odpowiedź

Uzyskaj wzór falowy pliku audio w Javie

2 odpowiedź

Jak używać numpy z portaudio, aby wyodrębnić bas, środkową górę

4 odpowiedź

Python NumPy - FFT i Inverse FFT?

3 odpowiedź

Normalizacja FFT

2 odpowiedź

Zamieszanie w określaniu relacji między rzeczywistymi wartościami częstotliwości a indeksami FFT w MATLAB

Wiem, że jest wiele podobnych pytań, wciąż nie jestem w stanie znaleźć odpowiedzi. Powiedzmy, że mamy sygnał czasu w MATLABIE:

1 odpowiedź

Dlaczego FFT przyspiesza obliczenia związane z splotem?

Widzę wiele literatury, w której mówią, że dzięki użyciu FFT można osiągnąć szybszy splot. Wiem, że trzeba uzyskać fft, a następnie ifft z wyników, ale napra...

1 odpowiedź

amplitudę wyników fft numpy należy pomnożyć przez okres próbkowania?

Staram się potwierdzić moje zrozumienie FFT Numpy'ego na przykładzie: transformata Fouriera

0 odpowiedzi

Jak wyrównać na C po fft