Wyniki wyszukiwania dla "algorithm"

1 odpowiedź

Liczba rosnących następstw długości k

7 odpowiedzi

Czy istnieje algorytm mieszania kolorów, który działa jak mieszanie prawdziwych kolorów?

3 odpowiedź

Jak sprawdzić, czy segment linii przecina prostokąt?

Jeśli masz 2 punkty, (x1, y1) i (x2, y2), które reprezentują dwa przeciwległe rogi prostokąta i 2 inne punkty, (x3, y3) i (x4, y4), które reprezentują 2 punk...

3 odpowiedź

Równoważenie BST

Odniesienie: Zadano mi to pytanie @MS SDE interview, 3. runda. I to nie jest problem z pracą domową. Pomyślałem też i wspomniałem o moim podejściu poniżej.Py...

4 odpowiedź

sprawdzanie poddrzewa za pomocą ciągów preorder i inorder

Książka, którą czytam, twierdzi, że można sprawdzić, czy drzewo binarne

1 odpowiedź

Python: Konwertuj złożony słownik ciągów znaków z Unicode na ASCII [duplikat]

Możliwy duplikat:Jak uzyskać obiekty string zamiast Unicode z JSON w Pythonie?Mam dużo danych wejściowych jako słowniki wielopoziomowe analizowane z wywołań ...

1 odpowiedź

Pierwszy wspólny przodek drzewa binarnego

Jeśli mam takie drzewo wyszukiwania binarnego, to jaki będzie najniższy wspólny przodek węzłów 6 i 1?

1 odpowiedź

Algorytm używany do implementacji funkcji str.count Pythona

Natknąłem się na Pythona

3 odpowiedź

Wszystkie możliwe kombinacje, jak zrobić wzór? PHP?

Robię kod, który eliminuje niepotrzebne kombinacje, takie jak I (ABCDE) nie chce AAA BBB AB BA chce tylko ABC ABD ABE .... tak dalej, czy ma być poprawny w k...

3 odpowiedź

Zwracanie i-tej kombinacji tablicy bitów

Biorąc pod uwagę tablicę bitów o stałej długości i liczbę zawartych w niej 0 i 1s, w jaki sposób mogę zorganizować wszystkie możliwe kombinacje tak, że zwrot...