Wyniki wyszukiwania dla "algorithm"

4 odpowiedź

sinusoida, która powoli zwiększa częstotliwość od f1 do f2 na określony czas

Piszę program c, aby wygenerować falę sinusoidalną, która powoli zwiększa częstotliwość od f1 do f2 dla danego przedziału czasu.Napisałem ten program c, aby ...

6 odpowiedzi

Znajdź brakującą 32-bitową liczbę całkowitą wśród nieposortowanej tablicy zawierającej najwyżej 4 miliardy int

To jestproblem opisane w

5 odpowiedzi

Mediana Median w Javie

Próbuję zaimplementować Median of Medians w Javie dla takiej metody:

2 odpowiedź

znalezienie punktu na ścieżce

Mam aplikację, która rysuje krzywą Beziera w a

14 odpowiedzi

Wybierz k losowych elementów z listy, której elementy mają ciężary

Wybór bez żadnych wag (równych prawdopodobieństw) jest pięknie opisanytutaj [https://stackoverflow.com/questions/48087/select-a-random-n-elements-from-listt-in-c/48089#48089] . Zastanawiałem się, czy istnieje sposób na przekonwertowanie tego ...

4 odpowiedź

Najmniejsza liczba, której nie można utworzyć z sumy liczb z tablicy

Ten problem został mi zadany w wywiadzie dla Amazon -Biorąc pod uwagę tablicę dodatnich liczb całkowitych, musisz znaleźć najmniejszą dodatnią liczbę całkowi...

10 odpowiedzi

Jak sortować prawie posortowaną tablicę w najszybszym możliwym czasie? (Jawa)

3 odpowiedź

Czy minimalne drzewo rozpinające boi się ujemnych wag?

1 odpowiedź

Jak można przeprowadzić wyszukiwanie binarne na podwójnie połączonej liście w czasie O (n)?

1 odpowiedź

Konwersja minimax na przycinanie alfa beta do negamax

Napisałem aminimax algorytm zprzycinanie alfa beta dla Warcaby gry, a teraz próbuję ją przepisać za pomocąnegamax podejście. Spodziewam się, że te dwa będą r...