Wyniki wyszukiwania dla "algorithm"

21 odpowiedzi

Algorytm określania przekroczenia Tic Tac Toe

Napisałem grę w kółko i krzyżyk w Javie, a moja obecna metoda określania końca gry uwzględnia następujące możliwe scenariusze zakończenia gry:Plansza jest pe...

3 odpowiedź

Określanie w funkcji n, jak często wykonywana jest instrukcja zwiększająca liczbę zmiennych

5 odpowiedzi

Algorytm: lepszy sposób obliczania częstotliwości listy słów

To pytanie jest całkiem proste, ale chciałbym usłyszeć kilka pomysłów przed skokiem do kodowania. Biorąc pod uwagę plik ze słowem w każdej linii,obliczanie w...

9 odpowiedzi

Szybka rekursja Fibonacciego

Próbuję przywołać algorytm rekurencji Fibonacciego. Następujące:

3 odpowiedź

ruby jak wygenerować tablicę formularza struktury drzewa?

Mam tablicę, która ma taką listę

2 odpowiedź

Tworzenie algorytmu zamiany banerów w celu obrócenia reklam

Pracuję nad budowaniem skryptu rotacji banerów reklamowychw oparciu o wrażenia wyświetla reklamy równomiernie w ciągu miesiąca. Obliczenia będą wykonywane za...

3 odpowiedź

Wybór maksymalnych wartości „n”

Jeśli mam następujące:

1 odpowiedź

Znajdź, czy element już istnieje w kolejce STL

3 odpowiedź

szybki algorytm znajdowania sum w tablicy

5 odpowiedzi

Losowa liczba w zakresie od 0 do n

Biorąc pod uwagę funkcję R, która daje prawdziwe losowe 32-bitowe liczby, chciałbym funkcję, która zwraca losowe liczby całkowite z zakresu od 0 do n, gdzie ...