Wyniki wyszukiwania dla "algorithm"

4 odpowiedź

Generuj podsekwencje

Mam ciąg taki jak „0189”, dla którego muszę wygenerować wszystkie podsekwencje, ale kolejność poszczególnych znaków musi być zachowana, tj. Tutaj 9 nie powin...

1 odpowiedź

Jak szybko znaleźć maksymalny średni interwał?

3 odpowiedź

Algorytm znajdowania przecięcia dwóch zestawów bez użycia żadnej struktury danych

Chciałbym znać algorytm do określania przecięcia dwóch tablic równych elementów (powiedzmy liczby całkowitej) bez efektywnego korzystania z jakiejkolwiek zew...

10 odpowiedzi

jak sprawdzić, czy ciąg wygląda losowo, czy generowany i wymieniany przez człowieka?

W celu identyfikacji [możliwych] nazw użytkowników wygenerowanych przez bota.Załóżmy, że masz nazwę użytkownika „bilbomoothof” .. może to być nonsens, ale na...

9 odpowiedzi

Policz punkty w prostokącie

6 odpowiedzi

Najmniejszy podzbiór tablicy, którego suma jest nie mniej niż klucz

2 odpowiedź

Czy istnieje skuteczny algorytm rozmytej deduplikacji list ciągów? [duplikować

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: Rozmyte dopasowanie deduplikacji w czasie krótszym niż wykładniczy? [/questions/7196053/fuzzy-matching-deduplication-in-less-than-exponential-time] 6 odpowiedziNa przykład mam długą listę ciągów, każdy ciąg ...

2 odpowiedź

Jak używać Trie do sprawdzania pisowni

Mam trie, które zbudowałem ze słownika słów. Chcę użyć tego do sprawdzania pisowni (i sugerować najbliższe dopasowania w słowniku, może dla danej liczby zmia...

5 odpowiedzi

Wyszukiwanie par z produktem większym niż suma

Jako dane wejściowe, posortowana tablica pływaków, muszę znaleźć całkowitą liczbę par

4 odpowiedź

graph - Jak znaleźć minimalny cykl kierowany (minimalna masa całkowita)?