Wyniki wyszukiwania dla "icloud"

2 odpowiedź

Dołącz okno dialogowe iCloud przy zapisywaniu w aplikacji mac

Zaimplementowałem

2 odpowiedź

Jak mogę przenieść dane z pliku sklepu iCloud do nowego pliku sklepu w pamięci lokalnej?

2 odpowiedź

Jak sprawdzić, ile miejsca iCloud używa moja aplikacja?

1 odpowiedź

Jak wykorzystać przykładowy kod sesji „Core Data with iCloud” 227 w WWDC 2012?

Rozwalam kilka tygodni, aby rozwiązać ten problem ... więc pomóż mi rozwiązać ten problem.Pobrałem przykładowy kod podstawowych danych za pomocą iCloud z App...

1 odpowiedź

Więcej danych iCloud Core synchronizuje nieszczęścia

1 odpowiedź

Jak zintegrować iCloud na aplikacji bez dokumentów?

2 odpowiedź

Podstawowe dane dzięki projektowi iCloud

Im na iOS 7 i chcę korzystać z podstawowych danych z iCloud, to działa dobrze, problem, na który chciałem mieć pewien wkład.Niektóre z moich obiektów Core Da...

1 odpowiedź

iCloud CalDAV przez PHP

Próbuję skryptować podstawową interakcję CalDAV do użytku z kalendarzami Apple iCloud danego konta. W tej chwili otrzymuję odpowiedź pokazaną poniżej:

1 odpowiedź

Czy pamięć masowa pęku kluczy iOS utrzymuje się podczas przywracania aplikacji na nowe urządzenie?

3 odpowiedź

CoreData i iCloud