Wyniki wyszukiwania dla "imagesource"

12 odpowiedzi

jeśli ścieżka ngSrc zostanie zmieniona na 404, czy istnieje sposób na powrót do domyślnego?

0 odpowiedzi

Uzyskaj domyślną ikonę systemu jumbo na podstawie rozszerzenia pliku

Rozwiązany! Zobacz EDIT 2, aby uzyskać działający kod.Na podstawie kodu z tegoteren a komentarze zrobione przez freundblase w tej samej witrynie, mam następu...

1 odpowiedź

Dynamiczne ładowanie źródła obrazów za pomocą IValueConverter

1 odpowiedź

Jak zmienić źródło obrazu dynamicznie z kodu za WPF z obrazem w Properties.Resources?

Mam aplikację WPF, która musi przekazać użytkownikowi informacje o stanie wewnętrznym. Projekt ma mieć trzy obrazy, nazwij je Czerwonym, Żółtym i Zielonym. J...

3 odpowiedź

Pobierz obraz z FTP na stronę internetową

1 odpowiedź

Ustaw źródło obrazu

Próbuję ustawić źródło obrazu na coś z mojego komputera (nie w zasobach).W ten sposób próbuję to zrobić:

5 odpowiedzi

Jak mogę uzyskać link do obrazu na wikipedii z pola informacyjnego?

1 odpowiedź

Jak ustawić ImageSource w pliku kodu źródłowego

Mam w UserControl właściwości