Wyniki wyszukiwania dla "windows-server-2012"

1 odpowiedź

Dlaczego system Windows Server 2012 nie obsługuje platformy .NET Framework 4.0?

Próbowałem użyć mojej aplikacji zbudowanej na platformie .NET Framework 4.0 z systemem Windows Server 2012, ale nie działa i zgodnie z MSDN serwer 2012 nie j...

2 odpowiedź

Aplikacje SignalR nie działają w IIS

Próbuję zbudować aplikację SignalR w Visual Studio 2012. Mój problem polega na tym, że działa dobrze w debugowaniu Visual Studio (przy użyciu Visual Studio 2...

10 odpowiedzi

UserPrincipals.GetAuthorizationGroups Wystąpił błąd (1301) podczas wyliczania grup. Po uaktualnieniu do kontrolera domeny Server 2012

3 odpowiedź

500 Wewnętrzny błąd serwera żądający plików zasobów (css, js, images) w witrynie .Net MVC 3

AKTUALIZACJA: Rzeczy, które próbowałem - zobacz rozwiązanie poniżejZainstalowałem świeżą witrynę MVC3 i poprawnie obsługiwał zasoby. To wyeliminowało ustawie...

3 odpowiedź

Nie można połączyć się z usługą wdrażania sieci Web systemu Windows Azure VM (Server 2012 R2)

Nie jestem w stanie wdrożyć witryny na serwerze Windows 2012 r2 z uruchomionymi usługami IIS i Web Deploy w maszynie wirtualnej Azure. Sprawdziłem, że port j...

2 odpowiedź

Pamięć podręczna AppFabric bardzo intensywna

Pytanie (-a): Czy robię coś źle? Nieprawidłowe ustawienie konfiguracji? Czy ilość wykorzystania pamięci przez AppFabric jest poniżej normalnej?Problem: Czyta...

2 odpowiedź

Web Wdrożenie z Visual Studio 2012 na zdalny serwer IIS 8

Mam zdalny serwer Windows 2012 z uruchomionym IIS 8, z którego hostuję aplikację internetową. Moje lokalne pole programistyczne to Visual Studio 2012. Obecni...

5 odpowiedzi

„Uruchom jako inny użytkownik” Visual Studio, nie można wyczyścić buforowanych poświadczeń TFS

Aktualizacja Udało mi się go rozwiązać, przyznając użytkownikowi uprawnienia do zdalnego łączenia się z pulpitem przy użyciu zestawu danych uwierzytelniający...

8 odpowiedzi

Wystąpił błąd w obsłudze bezpiecznego kanału - Classic ASP HTTP Request

Mam klasyczną stronę ASP działającą w polu Windows Server 2012. Jedna strona wysyła żądanie HTTP do innej aplikacji przez https, używając kodu takiego jak ten: