Wyniki wyszukiwania dla "webdeploy"

6 odpowiedzi

WebDeploy z MSBuild Nie wdrażanie z TeamCity

Próbuję użyć MSDeploy do wdrożenia projektu MVC na serwerze za pomocą TeamCity. Kiedy robię to na moim komputerze w PowerShell, używając następującego polece...

2 odpowiedź

Kod Entity Framework First Data Migrations nie działa z VS2012 Web Deploy

Stworzyłem aplikację MVC 3.0 przy użyciu Visual Studio 2012, .NET 4.5 i Entity Framework 5.0.Korzystając z Code First Data Migrations, jestem w stanie popraw...

1 odpowiedź

MSBuild nie uruchamia WebDeploy

Wiele TFS 2010 MSBuilds nie uruchamia Web Deploy, aby opublikować aplikację internetową na stronie IIS.Dotyczy to wielu różnych produktów oprogramowania, wie...

1 odpowiedź

Web Deploy 3.0 denerwujący błąd 401 przy publikowaniu

Nie mogę uzyskać prostej aplikacji do wdrożenia na serwerze IIS, którego jestem administratorem. Oto komunikat o błędzie, który otrzymuję od VS2010 (nazwa do...

3 odpowiedź

Po uaktualnieniu rozwiązania do .NET Framework 4.5 codzienne wdrożenie przestało działać

1 odpowiedź

przy użyciu dirPath Provider z WebDeploy

Mam aplikację wcf hostowaną w iis, którą próbuję spakować za pomocą webdeploy. Wszystko działa świetnie z narzędziami do wizualnego studia, ale muszę także u...

2 odpowiedź

Web Wdrożenie z Visual Studio 2012 na zdalny serwer IIS 8

Mam zdalny serwer Windows 2012 z uruchomionym IIS 8, z którego hostuję aplikację internetową. Moje lokalne pole programistyczne to Visual Studio 2012. Obecni...

2 odpowiedź

Używanie metody MSDeploy / Web Deploy as Publish w Visual Studio z wieloma użytkownikami

3 odpowiedź

Jenkins, MSBuild i Web Deploy: nie można utworzyć pakietu internetowego

Obecnie próbuję utworzyć zadanie Jenkins CI na serwerze kompilacji (Windows Server R2), co okazało się wymagać znacznie więcej pracy bez instalowania Visual ...

7 odpowiedzi

MSDeploy pomiń reguły podczas korzystania z MSBuild PublishProfile w Visual Studio 2012

Próbuję użyć WebDeploy do opublikowania strony internetowej przy użyciu niestandardowych reguł pominięcia MSDeploy i profilu publikowania zapisanego w Visual...