„Uruchom jako inny użytkownik” Visual Studio, nie można wyczyścić buforowanych poświadczeń TFS

Aktualizacja Udało mi się go rozwiązać, przyznając użytkownikowi uprawnienia do zdalnego łączenia się z pulpitem przy użyciu zestawu danych uwierzytelniających 2, a tym samym mogąc usunąć zapisane poświadczenia z Menedżera poświadczeń.

Loguję się na moim serwerze za pomocą jednego zestawu danych uwierzytelniających i otwieram Visual Studio 2012 za pomocą „Uruchom jako inny użytkownik” (Przesunięcie + Kliknij prawym przyciskiem myszy) ponieważ potrzebuję drugiego zestawu danych uwierzytelniających do wdrożenia w moim dev. env. Witryna SharePoint.

Poprzednio wykonałem powyższe, a następnie połączyłem się z TFS przy użyciu trzeciego zestawu poświadczeń, ponieważ mój użytkownik (poświadczenia drugiego zestawu) nie miał jeszcze dostępu. Teraz mój użytkownik ma dostęp i zamiast tego chcę użyć tych poświadczeń.
TFS automatycznie loguje mnie za pomocą trzeciego zestawu danych uwierzytelniających za każdym razem, gdy otwieram VS przy użyciu „Uruchom jako inny użytkownik” - jednak jeśli normalnie otwieram VS bez użycia „Uruchom jako inny użytkownik”, pojawia się monit o zalogowanie się do TFS.

Próbowałem sprawdzić poświadczenia systemu Windows i nic tam nie ma. Nie mogę zalogować się na serwer za pomocą drugiego zestawu danych uwierzytelniających, ponieważ tylko pierwszy zestaw może uzyskać dostęp do serwera za pomocą Pulpitu zdalnego.

Jak więc „wyczyścić” buforowane poświadczenia TFS podczas używania „Uruchom jako inny użytkownik”?

questionAnswers(5)

yourAnswerToTheQuestion