Wyniki wyszukiwania dla "video-encoding"

5 odpowiedzi

Kodowanie H.264 z aparatu z Android MediaCodec

2 odpowiedź

MediaCodec Video Streaming From Camera niewłaściwa orientacja i kolor

2 odpowiedź

Jak korzystać z Android MediaCodec kodowania danych aparatu (YUV420sp)

Dziękuję za uwagę! Chcę używać Android MediaCodec API do kodowania klatki wideo, która została pozyskana z aparatu, niestety nie udało mi się tego zrobić! Na...

2 odpowiedź

API do nagrywania ekranu Android 4.4?

4 odpowiedź

Jak zakodować mapy bitowe w wideo za pomocą MediaCodec?

2 odpowiedź

Jak przekonwertować RGB z YUV420p na koder ffmpeg?

Chcę utworzyć plik wideo .avi z obrazów bitmapowych przy użyciu kodu c ++. Napisałem następujący kod: