Wyniki wyszukiwania dla ".net-4.0"

3 odpowiedź

Czy można użyć ciągu jako obiektu blokady?

5 odpowiedzi

Wsparcie raportowania postępów i wyników przyrostowych w .NET 4.0 „Zadanie Biblioteka równoległa”

5 odpowiedzi

Jak przerwać długą metodę?

Mam długą metodę i chcę dodać do niej limit czasu. Czy można to zrobić? Coś jak:

2 odpowiedź

Ustawienie WindowStartupLocation z ResourceDictionary powoduje XamlParseException

Kiedy próbuję ustawić

2 odpowiedź

Entity Framework 4 Multiple Object Delete (RemoveAll)

3 odpowiedź

.NET Framework 4.0 nie instaluje się, gdy 4.5 jest już zainstalowany

19 odpowiedzi

Czystszy sposób na sprawdzenie wartości zerowej w C #? [duplikować

To pytanie ma już odpowiedź tutaj: C # elegancki sposób sprawdzenia, czy właściwość nieruchomości ma wartość null [/questions/3468250/c-sharp-elegant-way-to-check-if-a-propertys-property-is-null] 21 odpowiedzi Załóżmy, że mam ten ...

4 odpowiedź

maxReceivedMessageSize nie naprawia 413: Request Entity Too Large

Moje wywołanie do mojej usługi WWW WCF nie działa

1 odpowiedź

Nie można zmienić relacji, ponieważ jedna lub więcej właściwości klucza obcego jest niezawierająca wartości null

(UWAGA: to jestnie duplikatto pytanie nawet jeśli ma ten sam wyjątek.)mamtransakcja biednego człowieka w miejscu, w którym strategia jest:Wstaw rekord nadrzę...

3 odpowiedź

Właściwe podejście do radzenia sobie z automatycznym skalowaniem

Pracuję z innym programistą w aplikacji WinForms i mamy duży problem z wyglądem związanym z automatycznym skalowaniem.Mój system (Sony VAIO) ma domyślnie 125...