Aplikacje SignalR nie działają w IIS

Próbuję zbudować aplikację SignalR w Visual Studio 2012. Mój problem polega na tym, że działa dobrze w debugowaniu Visual Studio (przy użyciu Visual Studio 2012 w systemie Windows 7), ale gdy próbuję wdrożyć aplikację na IIS 8 w systemie Windows Server 2012, aplikacja nie robi nic poza wyświetlaniem strony index.html.

Postanowiłem zawęzić, czy problem jest w moim kodzie, czy w SignalR. Zrobiłem samouczek SignalR pokazany na stroniehttp://www.asp.net/signalr/overview/getting-started/tutorial-getting-started-with-signalr. Działa to dobrze w Visual Studio, ale po raz kolejny nie robi nic innego niż wyświetlanie statycznej strony w IIS.

Spróbowałem kilku wymienionych tutaj metod:Signalr / Hub nie ładuje się w IIS 7, ale działa poprawnie w Visual Studio, ale żaden z nich nie działa.

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion