Wyniki wyszukiwania dla "visual-studio-2013"

7 odpowiedzi

Czy program SQL Server Compact został wycofany z programu Visual Studio 2013?

2 odpowiedź

„Wyraźny” błąd słów kluczowych w Visual Studio 2013?

Rozważmy następujący program:

2 odpowiedź

app UseOAuthBearerTokens z oprogramowaniem pośrednim DbContext ASP.NET Identity 2.0?

Edytuj: Po przejściu dalej mogę zawęzić zakres pytania:Jakie zmiany należy wprowadzić w pliku startup.auth.cs i ApplicationOAuthProvider.cs w szablonie SPA V...

1 odpowiedź

Jak zatrzymać / zamknąć usługę SignalR

Po prostu aktualizuję z VS2010 express do VS2013 express i otwieram swój projekt. Znalazłem, że SignalR działa, ale nie potrzebuję go. Firebug wypełnia się k...

2 odpowiedź

Nie udało się pomyślnie uruchomić lub połączyć z dzieckiem MSBuild.exe. Sprawdź, czy MSBuild.exe

Po raz pierwszy zdarza mi się to.Uruchomiłem kompilację i dostałem ten błąd.Kiedy odbuduję inne

3 odpowiedź

Jak korzystać z pliku JsHint „.jshintrc” z rozszerzeniem Visual Studio 2013 Web Essentials?

Zainstalowałem rozszerzenie „Web Essentials” w Visual Studio 2013. Otrzymuję teraz ostrzeżenia JSHint pojawiające się w oknie „Lista błędów” w sekcji Wiadomo...

5 odpowiedzi

Błąd C4996 odebrany podczas kompilacji sqlite.c w Visual Studio 2013

Przekierowałem mój projekt z Visual Studio 2012 do 2013 i sqlite.c nie będzie się w nim kompilował. Otrzymuję ten błąd podczas kompilacji:

7 odpowiedzi

Nie znaleziono pliku metadanych - Data.Entity.Model

Czy ktoś ma podobny problem podczas tworzenia usług internetowych?Kompilacja transformacji: Plik metadanych 'D: Pliki programowe VS2013 Wspólne 7 Narzędz...

18 odpowiedzi

Nie można aktywować aplikacji sklepu Windows aplikacja nie uruchomiła się

Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że wypróbowałem już wszystkie rozwiązania, które znalazłem w Internecie, w tymNie można aktywować aplikacji Windows St...

20 odpowiedzi

Jak na stałe wyłączyć integrację Git w Visual Studio 2013?