Wyniki wyszukiwania dla "subproject"

4 odpowiedź

Przepisz historię git filtruj gałąź, aby utworzyć / podzielić na submoduły / podprojekty

Obecnie importuję projekt cvs do git.Po zaimportowaniu chcę przepisać historię, aby przenieść istniejący katalog do oddzielnego submodułu.Załóżmy, że mam tak...