Pamięć podręczna AppFabric bardzo intensywna

Pytanie (-a): Czy robię coś źle? Nieprawidłowe ustawienie konfiguracji? Czy ilość wykorzystania pamięci przez AppFabric jest poniżej normalnej?

Problem: Czytam dane z tabeli bazy danych SQL do pamięci podręcznej AppFabric. Wygląda na to, że AppFabric używa dużej ilości pamięci dla dość małego obiektu i nie rozumiem dlaczego (niedawno zacząłem używać ApppFabric - więc jestem z nim noobem)

Opis: tabela SQL o rozmiarze około 60 MB jest konwertowana do około 800 MB raz w pamięci podręcznej AppFabric.

Detale:

Wielkość danych SQL tabeli, którą zamierzam załadować:

Wykorzystanie pamięci bezczynnej aplikacji Fabric:

Konfiguracja serwera:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <configuration>
    <configSections>
      <section name="dataCache" type="Microsoft.ApplicationServer.Caching.DataCacheSection, Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core" />
    </configSections>
     <dataCache size="Small">
<caches>
 <cache consistency="StrongConsistency" name="MobileCache" minSecondaries="0">
  <policy>
   <eviction type="None" />
   <expiration defaultTTL="1" isExpirable="false" />
  </policy>
 </cache>
 <cache consistency="StrongConsistency" name="default" minSecondaries="0">
  <policy>
   <eviction type="Lru" />
   <expiration defaultTTL="10" isExpirable="true" />
  </policy>
 </cache>
</caches>
<hosts>
 <host replicationPort="22236" arbitrationPort="22235" clusterPort="22234"
  hostId="1073911731" size="1000" leadHost="true" account="BGZA\accName"
  cacheHostName="AppFabricCachingService" name="hostname.domain.co.za"
  cachePort="22233" />
</hosts>
<advancedProperties>
<transportProperties connectionBufferSize="131072" maxBufferPoolSize="2147483647" 
          maxBufferSize="2147483647" maxOutputDelay="2" channelInitializationTimeout="60000" 
          receiveTimeout="600000"/>
 <securityProperties>
  <authorization>
   <allow users="Rossp0033" />
  </authorization>
 </securityProperties>
</advancedProperties>
<deploymentSettings>
 <deploymentMode value="RoutingClient" />
</deploymentSettings>

Konfiguracja klienta:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
 <configSections>
  <section name="dataCacheClient"
     type="Microsoft.ApplicationServer.Caching.DataCacheClientSection, Microsoft.ApplicationServer.Caching.Core,Version=1.0.0.0,Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"
     allowLocation="true"
     allowDefinition="Everywhere"/>
 </configSections>
 <dataCacheClient>
  <hosts>
   <host
     name="HostName.DomainName.co.za"
     cachePort="22233"/>
  </hosts>
  <transportProperties connectionBufferSize="131072" maxBufferPoolSize="2147483647"
           maxBufferSize="2147483647" maxOutputDelay="2" channelInitializationTimeout="60000"
           receiveTimeout="600000"/>
 </dataCacheClient>
 <startup>
  <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.5" />
 </startup> 
</configuration>

Kod C #:

public static void ReadPortedNumbers()
{
  MobileDataContext mdc = null;
  List<PortedNumberCollection> col;

  try
  {
    mdc = new MobileDataContext(strConnString);

    col = (from RN in mdc.tblRoutedNumbers
        select Convert(RN)).ToList();

    var CacheFactory = new DataCacheFactory();
    var myCache = CacheFactory.GetCache("MobileCache");

    myCache.Put("PortedNumberCollection", col);

  }
  catch (Exception E)
  {
    throw new System.Exception(E.GetType().ToString() + " in BG.Mobile.DAL.ReadPortedNumbers, Message : " + E.Message, E);
  }
  finally
  {
    if (mdc != null) mdc.Dispose();
  }
}

public static PortedNumberCollection Convert(tblRoutedNumber DataClass)
{
  try
  {
    PortedNumberCollection BusinessClass = new PortedNumberCollection();

    BusinessClass.PortedID = DataClass.PortedID;
    BusinessClass.MSISDN = DataClass.MSISDN;
    BusinessClass.RoutingLabel = DataClass.RoutingLabel;
    BusinessClass.RouteAction = DataClass.RouteAction;

    return BusinessClass;
  }
  catch (Exception E)
  {
    throw new System.Exception(E.GetType().ToString() + " in BG.Bus.Mobile.DALConvertor.Convert(tblRoutedNumber DataClass): " + E.Message);        

  }
}

[DataContract][Serializable]
public class PortedNumberCollection
{
  [DataMember]    
  public Int64 PortedID;

  [DataMember]    
  public string MSISDN;

  [DataMember]    
  public string RoutingLabel;

  [DataMember]
  public string RouteAction;
}  

Wykorzystanie pamięci AppFabric po załadowaniu danych (umieścić):

questionAnswers(2)

yourAnswerToTheQuestion