Wyniki wyszukiwania dla "iis-8"

3 odpowiedź

Uruchamianie 64-bitowej wersji IIS Express 8 RC z Visual Studio 2010

2 odpowiedź

Programowo dodaj powiązanie na IIS 8 z opcją SNI

Próbuję utworzyć powiązania dla usług IIS 8, które mają zaznaczoną flagę SNI (Wskazanie nazwy serwera) przy użyciu biblioteki Microsoft.Web.Administration (....

3 odpowiedź

Uwierzytelnianie systemu Windows dla ASP.NET MVC 4 - jak to działa, jak go przetestować

Nigdy nie korzystałem z uwierzytelniania systemu Windows dlaASP.NET MVC aplikacje internetowe wcześniej, ale uwierzytelnianie formularzy. Ostatnio miałem apl...

3 odpowiedź

IIS8 Win8 i runAllManagedModulesForAllRequests = „true”

18 odpowiedzi

Błąd HTTP 500.19 i kod błędu: 0x80070021

Mam prostą kompilację webAPI przez Visual Studio 2013. Działa dobrze, gdy uruchamiam ją z VS13, ale kiedy kopiuję projekt w lokalnych IIS, daje mi następując...

6 odpowiedzi

Visual Studio 2012 IIS Express 8 Fresh Install - nie można się połączyć

W Visual Studio 2010 + IIS Express 7 mogłem korzystać z IIS Express jako serwera i przeglądać strony.Od tego czasu zainstalowałem Visual Studio 2012 (w 64-bi...

2 odpowiedź

ManagedPipelineHandler dla testu AJAX POST ulega awarii, jeśli użytkownik IE9 odejdzie od strony podczas trwania tego połączenia

Scenariusz:Użytkownik używa IE9 (nie dotyczy IE8 / 10).Użytkownik ma aktywną sesję.Strona uruchamia żądanie AJAX POST (GET nie dotyczy) do kontrolera za pomocą

4 odpowiedź

Błąd HTTP 500.19 w IIS 8, gdy konfiguracja system.web jest obecna w konfiguracji apphost

Mamy narzędzie, które automatycznie konfiguruje aplikacje internetowe ASP.NET po zainstalowaniu na serwerach klienta. To narzędzie tradycyjnie dodaje wiele k...

2 odpowiedź

Web Wdrożenie z Visual Studio 2012 na zdalny serwer IIS 8

Mam zdalny serwer Windows 2012 z uruchomionym IIS 8, z którego hostuję aplikację internetową. Moje lokalne pole programistyczne to Visual Studio 2012. Obecni...

4 odpowiedź

Jak zobaczyć aktualnie wykonywane żądanie internetowe na IIS 8

W IIS 7 kliknąłem „proces roboczy”, a następnie „Wyświetl bieżące żądanie”, aby zobaczyć wszystkie aktualnie wykonywane żądania.http://technet.microsoft.com/...