Wyniki wyszukiwania dla "credentials"

3 odpowiedź

xcopy z poświadczeniami na zdalnej maszynie [zamknięte]

Próbuję uzyskać dostęp do zdalnego serwera w innej domenie za pośrednictwem jego adresu IP. W komendzie uruchomienia wpisałem następujące

1 odpowiedź

hg push error i nazwa użytkownika nie jest określona w .hg / hgrc. Brelok nie będzie używany

3 odpowiedź

Usuń „credential-osxkeychain”

9 odpowiedzi

Android: przechowywanie nazwy użytkownika i hasła?

3 odpowiedź

Dysk Google / OAuth - nie można dowiedzieć się, jak uzyskać ponownie uprawnienia GoogleCredentials

3 odpowiedź

Git (1.7.10) pyta mnie za każdym razem o nazwę użytkownika i hasło

Ponieważ mam nową wersję, nie pyta mnie już o hasło, które ustawiłem w moim pliku kluczy ssh.Pyta się teraz bezpośrednio o nazwę użytkownika i hasło github, ...

5 odpowiedzi

„Uruchom jako inny użytkownik” Visual Studio, nie można wyczyścić buforowanych poświadczeń TFS

Aktualizacja Udało mi się go rozwiązać, przyznając użytkownikowi uprawnienia do zdalnego łączenia się z pulpitem przy użyciu zestawu danych uwierzytelniający...

1 odpowiedź

Podaj nazwę użytkownika / hasło podczas uzyskiwania dostępu do folderu przez VBScript

Mam skrypt, który ma pobrać niektóre pliki ze starego profilu użytkownika na serwerze i skopiować go tam nowy, ale użytkownicy nie mają praw dostępu do omawi...

25 odpowiedzi

Usuń poświadczenia z Gita

Pracuję z kilkoma repozytoriami, ale ostatnio pracowałem tylko w naszym wewnętrznym i wszystko było świetnie.Dzisiaj musiałem zatwierdzić i wcisnąć kod do in...

1 odpowiedź

Jak odczytywać poświadczenia z karty SmartCard w c #

W mojej organizacji użytkownicy muszą używać SmartCard do interaktywnego logowania do stacji Windows (95, Vista i 7). prawie codziennie musimy czytać poświad...