Wyniki wyszukiwania dla "visual-studio-2012"

3 odpowiedź

Jak uzyskać bieżący używany motyw kolorów Visual Studio

Tworzę swój własny Prezenter IntelliSense, ponieważ Visual Studio2012 obsługuje zmianę tematu, więc chcę, aby mój kolor tła prezentera mógł zostać automatycz...

1 odpowiedź

Usuwanie ciągu ConnectionString podczas wdrażania w Visual Studio 2012

17 odpowiedzi

MVC4 Scaffolding Add Controller podaje błąd „Nie można pobrać metadanych…”

Używam wersji RTM Windows 8 i VS 2012 Ultimate. Używam projektu MVC4SqlCe 4.0 z pierwszym modelem szkieletowym encji kodu.Model jest bardzo prosty:

1 odpowiedź

Włącz ponownie Break dla określonego wyjątku

Jestem nowym użytkownikiem Visual Studio. Teraz programuję, a kiedy uruchomiłem program w debuggerze Visual Studio, wszystko poszło OK. Kiedy nacisnąłem przy...

5 odpowiedzi

Wywołanie przeciążonych funkcji składowych przy użyciu std :: thread

Czy możliwe jest przeciążenie funkcji, których musimy używać w wątkach?Mam prostą klasę o nazwie Complex.

2 odpowiedź

Nie można otworzyć pliku include: 'ntddk.h': Brak takiego pliku lub katalogu

2 odpowiedź

Visual Studio przechwytuje komendę pomocy F1

Chcę napisać dodatek do studia graficznego, który może przechwycić domyślne polecenie pomocy online i pobrać adres URL biblioteki MSDN, gdyF1 pomoc jest wywo...

1 odpowiedź

Jak ustawić kompilator RC Visual Studio 2012 dla Qt zamiast MinGW?

Windows 8 x86; Qt 4.8.2; Visual Studio Ultimate 2012 RC

8 odpowiedzi

Identyfikacja kompilatora CXX jest nieznana

1 odpowiedź

Jak skopiować plik pst, gdy jest otwarty, używając c # [duplikat]

To pytanie ma już tutaj odpowiedź:Jak skopiować plik, gdy jest używany przez inny proces 5 odpowiedziCzy możliwe jest skopiowanie pliku pst przy użyciu c # z...