Wyniki wyszukiwania dla "azure-devops"

1 odpowiedź

Publikuj wiele projektów w różnych lokalizacjach na stronie internetowej Azure

Proszę polecić lepszy tytuł lub zmiany w moim wyjaśnieniu poniżej!Korzystam ze stron internetowych Windows Azure (po raz pierwszy) i podłączyłem je do rozwią...

2 odpowiedź

Przeprowadź migrację z tfs na git w visualstudio.com

28 odpowiedzi

Błąd TF30063: Nie masz uprawnień do dostępu… DefaultCollection

1 odpowiedź

Obowiązkowe usługi zespołu Foundation Comments on check in

Korzystam z nowej usługi Team Foundation firmy Microsoft,http://tfs.visualstudio.com/Chciałem wiedzieć, czy możliwe jest zgłaszanie uwag podczas odprawy, np....

3 odpowiedź

Jakie są duże różnice między TFVC (kontrola wersji TFS) i Git dla kontroli źródła podczas korzystania z Visual Studio 2013?

Jest mnóstwo pytań i odpowiedzi na temat kontroli źródła Git kontra TFVC, ale brak aktualnych odpowiedzi dotyczy integracji Git z Team Foundation Server / Se...

2 odpowiedź

Git w Visual Studio Team Services, Visual Studio 2012 Project - nie można wdrożyć z kompilacji

Może zatwierdzić i zsynchronizować dobrze w Git, projekt Visual Studio 2012 Express (aktualizacja 2).Kiedy ustawiam w kolejce kompilację (Team Services - nie...

1 odpowiedź

Czy można dodać wiele repozytoriów git do projektu zespołu w usłudze tfs / tfs?

3 odpowiedź

Plik projektu nie został znaleziony

1 odpowiedź

Korzystanie z TF.exe z usługą Team Foundation?

8 odpowiedzi

Jak mogę zmienić domyślne poświadczenia używane do łączenia się z Visual Studio Online (TFSPreview) podczas ładowania programu Visual Studio?

Po załadowaniu programu Visual Studio 2012 spróbuje połączyć się z poprzednim serwerem TFS, z którym był połączony.Na jednej z moich maszyn (co się zdarza, ż...