Wyniki wyszukiwania dla "active-directory"

4 odpowiedź

Skrypt PowerShell do zwracania członków wielu grup zabezpieczeń

1 odpowiedź

Jak wywołać akcję MVC za pośrednictwem WebRequest i sprawdzić poprawność żądania za pośrednictwem usługi Active Directory?

3 odpowiedź

Czy obiekt directorysearcher jest ograniczony do 5000, nawet jeśli wielkość strony jest ustawiona na większą

Czy metoda findsearcher findall wyników jest ograniczona do 5000 wyników, nawet jeśli wielkość strony jest ustawiona na większą. Wydaje się, że tak jest, pon...

2 odpowiedź

Uzyskiwanie szczegółów AD na podstawie nazwy użytkownika

Mam kod do pobierania danych użytkownika z AD, takich jak adres e-mail, numer telefonu itp. Kody, których aktualnie używam, to:

9 odpowiedzi

Używanie LDAP (AD) do uwierzytelniania MySQL

Próbuję wymyślić plan pozwalający użytkownikom na autoryzowanie bazy danych MySQL (w rzeczywistości wielu) za pomocą LDAP. Dokładniej, ActiveDirectory. Dostę...

1 odpowiedź

Błąd podczas używania PrincipalContext.ValidateCredentials do uwierzytelnienia na komputerze lokalnym?

Mam usługę WCF, która zawiera

3 odpowiedź

Jak otworzyć okno powłoki po uruchomieniu skryptu PowerShell?

Mam bardzo krótki skrypt PowerShell, który łączy się z serwerem i importuje moduł AD. Chciałbym uruchomić skrypt po prostu klikając dwukrotnie, ale obawiam s...

1 odpowiedź

Sprawdź, czy hasło Active Directory różni się od hasła cookie

1 odpowiedź

Zarządzanie użytkownikami terminali za pośrednictwem System.DirectoryServices

Mam środowisko, w którym muszę często zmieniać parametry na program uruchamiany, gdy użytkownik loguje się do serwera terminali. W tej chwili otwieramy przys...

1 odpowiedź

System.DirectoryServices.DirectorySearcher powodujący błędy „Operacja arytmetyczna spowodowała przepełnienie”

Otrzymuję następujące sporadyczne błędy związane z używaniem zapytań AD