Wyniki wyszukiwania dla "nashorn"

1 odpowiedź

Nashorn w Javie 7

Próbuję uruchomić Oracle Nashorn pod Java 7.Sklonowałem repo i skompilowałem źródło. Wszystko, co musiałem zrobić, aby go skompilować, to:Zmień jdk.internal....

4 odpowiedź

Jak mogę rozpocząć kodowanie za pomocą Oracle Nashorn JS Engine i kiedy zastąpi Rhino w OpenJDK?

2 odpowiedź

Czy działał obiekt Nashorn JS na java.util.Map?

Mam metodę Java

9 odpowiedzi

Bezpieczne wykonanie Nashorn JS