Wyniki wyszukiwania dla "c#"

1 odpowiedź

Zmień mapę encji na inną „nieznaną” tabelę w czasie wykonywania

Muszę napisać aplikację C #, która działa z bazą danych serwera SQL utworzoną i utrzymywaną przez starą aplikację. Aplikacja tworzy nowe tabele każdego roku,...

8 odpowiedzi

Jak połączyć się z bazą danych SQL z C #?

2 odpowiedź

jaki jest domyślny czas wygaśnięcia pliku cookie

13 odpowiedzi

Jak rejestrować wyjątki w programie ASP.NET?

Jak powinienem rejestrować wyjątki? Nigdy wcześniej nie próbowałem logować się w .NET. Nie próbuj zrzucać wyjątków do pliku txt (lub binarnego). Nie wymagam ...

3 odpowiedź

Analiza zrzutu pamięci w celu znalezienia wycieku

Mamy aplikację c # .NET, w której występuje przeciek pamięci. Użyłem procdump, aby pobrać zrzut pamięci z działającej instancji aplikacji z maszyny produkcyj...

7 odpowiedzi

MOQ - sprawdź, czy wyjątek został zgłoszony

4 odpowiedź

Potrzebujesz debugować moją usługę Web API, która jest wymagana od komputera klienta - potrzebujesz pomocy, jak to zrobić?

Zbudowałem usługę Web API obsługiwaną lokalnie na moim komputerze w usługach IIS. Mam aplikację iOS, którą uruchamiam za pomocą XCode, która wywołuje usługę ...

9 odpowiedzi

Typ „System.IDisposable” jest zdefiniowany w zespole, do którego nie ma odniesienia

5 odpowiedzi

Kod do dekodowania / kodowania zmodyfikowanego adresu URL base64

Chcę base64 zakodować dane, aby umieścić je w adresie URL, a następnie zdekodować w moim HttpHandler.Znalazłem toKodowanie Base64 pozwala na znak „/”, który ...

1 odpowiedź

uzyskać monitorowanie wartości tła z kodu kreskowego

Chcę utworzyć program księgowy z językiem c #. Chcę użyć czytnika kodów kreskowych do wyszukiwania produktów w sklepie (jest to opcjonalne dla mojego program...