Wyniki wyszukiwania dla "c#"

3 odpowiedź

Odmowa dostępu podczas tworzenia klucza rejestru w C #

Próbuję utworzyć klucz rejestru w następującej lokalizacji, ale otrzymuję błąd odmowy dostępu:HKEY_LOCAL_MACHINE OPROGRAMOWANIE Moja firma Mój programOto kod:

2 odpowiedź

Jaka jest różnica między Request.UserHostAddress a Request.ServerVariables [„REMOTE_ADDR”]. ToString ()

Tutaj mogę użyć jednej z tych dwóch metod. Jakie są różnice i których należy użyć?Metoda 1:

5 odpowiedzi

InvalidCastException dla obiektu tego samego typu - niestandardowe obciążenie kontrolne

Mam bardzo okablowany błąd, wydaje się, że jedno z moich niestandardowych elementów sterujących tworzy dwa skompilowane pliki i gdy próbuję załadować je dyna...

7 odpowiedzi

Co to jest dobry generator kompilatora / parsera C #? [Zamknięte]

Szukam generatora analizatora składni, który poda EBNF dla języka LL (k), da mi parser C # i wygeneruje klasy typów zdefiniowanych w EBNF.

2 odpowiedź

Używanie symboli wieloznacznych z LinqDataSource

Obecnie mam LinqDataSource na stronie ASP.NET, która jest używana jako źródło danych dla FormView. Muszę dynamicznie zmieniać

1 odpowiedź

Jak mogę sprawdzić, czy witryna jest już otwarta w przeglądarce internetowej?

3 odpowiedź

Czytnik danych jest niezgodny z określoną ramką Entity Framework

Mam metodę, która zwróci wszystkie wyniki z sproc, aby wypełnić wybrane menu. Kiedy chcę wyniki gołe min przekazuję bool getMin = true do sproc, a kiedy chcę...

3 odpowiedź

Dostęp do członka klasy z metody statycznej

Wiem, że wiele wątków mówi o tym, ale jak dotąd nie znalazłem takiego, który bezpośrednio pomaga mojej sytuacji. Mam członków klasy, do których muszę uzyskać...

4 odpowiedź

Sprawdź liczbę sprawdzonych węzłów w TreeView

Jestem nowy w używaniu widoków drzewa i chcę mieć pewność, że widok drzewa może mieć tylko jeden węzeł podrzędny sprawdzony i jeśli ktoś spróbuje sprawdzić w...

1 odpowiedź

Zmień język biblioteki Speech Recognition Engine

Pracuję nad programem (w języku C #), aby rozpoznawać polecenia głosowe od użytkownika i uruchamiać je na komputerze, tzn. Użytkownik mówi „menu startowe”, a...