Wystąpił błąd w obsłudze bezpiecznego kanału - Classic ASP HTTP Request

Mam klasyczną stronę ASP działającą w polu Windows Server 2012. Jedna strona wysyła żądanie HTTP do innej aplikacji przez https, używając kodu takiego jak ten:

Sub ShopXML4http(url, inStr, outStr, method, xmlerror)
 Dim objhttp
 Set objhttp = Server.CreateObject ("MSXML2.ServerXMLHTTP.6.0")
 objHttp.open method, url, false
 If Method="POST" Then
  objHttp.Send instr
 Else
  objHttp.Send
 End if  
 outstr=objHttp.responseText
 Set objhttp=nothing
End Sub

Ten kod działa dobrze przez cały czas (tysiące żądań dziennie), ale sporadycznie kończy się niepowodzeniem z komunikatem takim jak ten:

Numer: -2147012739

Opis: Wystąpił błąd w obsłudze bezpiecznego kanału

Źródło: msxml6.dll

Aplikacja została niedawno przeniesiona ze starego serwera Windows 2003 na serwer 2012 i ten problem nigdy nie wydawał się być problemem na starym serwerze. Ponadto, podczas gdy ten błąd występuje na stronie internetowej, mógłbym uruchomić dokładnie ten sam kod w VBScript i działa dobrze. Resetowanie puli aplikacji wydaje się powodować, że witryna będzie mogła ponownie wykonywać bezpieczne żądania HTTP (chociaż często naprawia się, zanim będę mógł dostać się na serwer).

questionAnswers(8)

yourAnswerToTheQuestion